Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

19. mezinárodní stavební veletrh Brno
Nositelé Výročních topenářských a instalatérských cen, Výročních topenářských a instalatérských uznání, Značka Kvality, Cena France Zieglera –Thermia 2014.

Jarní Stavební veletrhy IBF 2014 Brno přinesly kompletní informace ze všech oborů stavebnictví a technického zařízení budov. Již řadu let se řadí k nejúspěšnějším akcím na brněnském výstavišti i z hlediska zájmu firem, odborníků a návštěvníků.

Po celou dobu své existence je tento mezinárodní veletrh vytápění, sanitární a ekologické techniky, měření, regulace a klimatizace. Za Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s., který sdružuje ve svých řadách montážní firmy, řemeslníky, velkoobchody, zkušební ústav, školy a projektanty, členové cechu přispívají svými výrobky k zvyšující se odborné úrovni veletrhu a k trvalému zájmu firem, které chtějí zde v Brně vystavovat. Mají možnost se seznámit s nejmodernějším vývojem jednotlivých výrobků. Veletrhy jsou rovněž významné z celospolečenského hlediska. Vždyť představovaný technický pokrok vede rovněž k úsporám energie, materiálů a k rychlejšímu technickému vývoji.

 Členové cechů si zde rovněž předávají zkušenosti, potkávají se na vysoce odborných doprovodných akcích a mezinárodních přednáškách a prestižních soutěžích.

 I v letošním roce v rámci Stavebních veletrhu IBF 2014 probíhala ve dnech 23.-25.4.2014 soutěž celostátní kolo SOD ,,UČEŇ INSTALATÉR 2014“ pořádaná Cechem topenářů a instalatérů České republiky, o.s., Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Střední školou polytechnickou Brno, Jílová 36g, pod záštitou MND a.s.

 Společenský večer Stavebních veletrhů Brno 2014 je spojený s vyhlášením výsledků soutěží a předání ocenění. Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s., v roce 2014 udělil Výroční topenářskou cenu, Výroční instalatérskou cenu, Výroční topenářské uznání, Výroční instalatérské uznání. Ceny jsou udělovány firmám, institucím a osobám za významné činy v oboru topenářství a vodoinstalatérství, a to v ČR i zahraničí.

 Výroční topenářskou cenu (VTC) společnosti Wolf Česká republika, s.r.o. Společnost Wolf Česká republika s.r.o., je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů tepelné techniky, větrání a vzduchotechniky na českém trhu. Během své 20-ti leté tradice přinesla na trh několik významných novinek jako podlahové vytápění se systémovou deskou, stěnové vytápění jakož i převratné systémy zapojení kondenzačních a nízkoteplotních kotlů Thermo One, Thermo twin. V roce 2013 otevřela pro odbornou i laickou veřejnost Technologické centrum úspory energií Wolf v Brně, netradičním způsobem demonstruje moderní řešení vytápění zaměřené na úspory primární energií. Součástí tohoto centra je i WolfAkademie.

 Výroční instalatérskou cenu (VIC) společnosti Oras International Oy, o.s. Společnost Oras Oy, se zařadila mezi elitu evropských výrobců vodovodních baterií a zároveň se v těchto oblastech stala průkopníkem. Od svých začátků se soustředila, aby její produkty byly uživatelsky příjemné, šetrné k přírodě a svým designem splňovaly požadavky každého uživatele. V roce 2013 koupila společnost Oras, dalšího významného výrobce vodovodních baterií-původně Německou rodinou společnost HANSA. Desing baterií je nadčasový a umožňuje tak používat baterie i ve velice specifických prostředích.

 Výroční topenářské uznání (VTU). Nositel VTU pan Ing. Andrzej Bartoś. Ing. Andrzej Bartoś, ředitel Střední školy polytechnické, Brno, Jílová 36g, viceprezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky pro činnost vzdělávání, členem pracovní skupiny Vzdělávání a lidské zdroje Jihomoravského kraje, člen Rady pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje. Podílel se na odborných publikačních prací: ŠVP-učební obor instalatér, studijní učební obor Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, studijní obor Technická zařízení budov. Je spoluautorem odborné publikace „Provádění topenářských prací“. V rámci výměnných odborných stáží žáků spolupracuje se školami v zahraničí (Holandsko, Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko). Organizuje rekvalifikační kurzy a vzdělávání dospělých, řídí krajská centra škol oboru instalatér. Připravuje a je garantem školských a krajských kol celostátní Soutěže odborných dovedností „Učeň instalatér“.

 Výroční instalatérské uznání (VIU). Nositel VIU společnost PTÁČEK – velkoobchod, a.s. Akciová společnost PTÁČEK – velkoobchod a.s., patří mezi největší velkoobchody v oblasti topení – plyn – voda – inženýrské sítě – koupelny v České republice a na Slovensku. Podporuje odborné vzdělávání v oboru TZB – materiální podpora učňovských soutěží. Udržení a posílení pozice lídra na trhu i v době přetrvávající recese ve stavebnictví.

 Dále byla udělena CTI ČR Značka Kvality za topenářské nebo instalatérské výrobky, které jsou svými parametry srovnatelné s vynikajícími výrobky špičkové úrovně nebo určují trend vývoje ve svém oboru.

Značku Kvality získala společnosti E S L, a.s. Akciová společnost ESL, a.s. je zaměřena na řešení v oblasti technických a technologických zařízení budov, a to především na ústřední vytápění, topné systémy, plynovodní instalace a chladící systémy budov. Kromě těchto činností vykonává projektovou činnost ve výstavbě – vodoinstalatérství, topenářství. Značka kvality je udělena za Interaktivní výukový systém (INVYSYS), výukové moduly pro odborné vzdělávání s akcentem na TZB. Jedná se o uživatelský přístup formou výuky, která reflektuje požadavky profesní praxe i poslední trendy v oboru technických zařízení budov.

Cena Franze Zieglera-THERMIA 2014, je určena jako ocenění spolupráce a přínos pro CTI ČR v kalendářním roce, ve kterém je vyhlašována.

Nositelkou Ceny Franze Zieglera – THERMIA 2014 je paní Hana Londinová. Cena byla udělena za dlouholetou spolupráci v Cechu topenářů a instalatérů České republiky, pracuje v cechu od jeho založení. Vedla poradenské středisko EKIS-ČEA při MPO, pracovala v několika odborných komisích, aktivně se podílí na odborných přednáškách při konferencích, v rámci Zelená úsporám I., pořádala semináře a působí jako odborný poradce cechu při vědomostních olympiádách. Projekce „Vytápění – Hana Londinová“ se svým kolektivem zpracovala projekty na hydraulické vyvážení otopných soustav, měření a regulace na vstupech, rekonstrukce kotelen a výměníkových stanic. V současné době pracuje jako energetický auditor-specialista. Své zkušenosti dokáže předat nejen mladším projektantům, ale má i velmi dobrou spolupráci s prováděcími topenářskými firmami.

Slavnostní vyhlášení a předání cen se uskutečnilo v rámci slavnostního aktu předání Zlatých medailí u příležitosti zahájení Stavebních veletrhů Brno IBF 2014. Stavební veletrh Brno IBF 2014 je skvělou vizitkou organizátorů Veletrhy Brno a.s.

(CTI ČR)PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ CTI ČR

    Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.