Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Jílová 38, 639 00 Brno-Štýřice • tel./fax: 543 424 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Akreditovaný kurz „Využití iPadů v praxi“

Nově vytvořený vzdělávací program prohloubí odborné znalosti učitelů středních odborných škol a učilišť, projektantů, instalatérů-topenářů. Hlavním cílem je zefektivnění pracovní činnosti v oblasti TZB, zjednodušení sdílení informací, snížení nákladů na vedení papírové dokumentace. Je nezbytné dodat učitelům odborných škol potřebné znalosti z dané oblasti tak, aby mohlo následovat jejich bezprostřední využití ve výuce a v odborné práci instalatérů Technických zařízení budov.

Pozvánka
Přihláška 

PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ CTI ČR

    Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s.