Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Jílová 38, 639 00 Brno-Štýřice • tel./fax: 543 424 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

CTI ČR ve spolupráci se SŠP, Jílová 36g, Brno a za přispění Střediska mědi pořádá 8.10.2014 kurz AMOS-Nové trendy a technologie v oblasti TZB

Odborný kurz je určen převážně učitelům Středních odborných škol a učilišť. Je ale také vhodný pro projektanty a pracovníky instalatérských firem, a to jak z pohledu získání nových informací z oblasti normalizace, tak také i z oblasti provozní praxe. Rovněž je možnost získat odbornou literaturu, vztahující se k montáži a výpočtům měděných rozvodů v TZB. Účastníkům bude vydáno Osvědčení o absolvování vzdělávací akce.

Pozvánka
Přihláška 

PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ CTI ČR

    Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s.