Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Tisková zpráva – udílení Merkurovy medaile

Prezidentem CTI ČR Bohuslavem Hamrozim byli navrženi dva členové Cechu (CTI ČR) na Merkurovu medaili udílenou prezidiem Hospodářské komory ČR, za ocenění osobnosti podnikatelského a veřejného života.

Ing. Andrzej Bartoś, ředitel Střední školy polytechnické, Brno, Jílová 36g, viceprezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky pro činnost vzdělávání, členem pracovní skupiny Vzdělávání a lidské zdroje Jihomoravského kraje, člen Rady pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje.
Podílel se na odborných publikačních prací: ŠVP-učební obor instalatér, studijní učební obor Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, studijní obor Technická zařízení budov. Je spoluautorem odborné publikace „Provádění topenářských prací“. V rámci výměnných odborných stáží žáků spolupracuje se školami v zahraničí (Holandsko, Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko).

Organizuje rekvalifikační kurzy a vzdělávání dospělých, řídí krajská centra škol oboru instalatér.
Od roku 1997 připravuje a je garantem školských a krajských kol celostátní Soutěže odborných dovedností „Učeň instalatér“.

Veletrhy Brno, a.s., které jsou nejvýznamnější veletržní správou ve střední Evropě. Hlavní činností je pořádání veletrhů a výstav ve vlastním výstavním areálu a poskytování veletržních služeb.

Veletrhy Brno jsou organizátorem odborných mezinárodních veletrhů na základě potřeb sektorů české ekonomiky. Podporují neziskové oblasti, kulturu, sport i města. Svoji kvalitní infrastrukturou jsou na evropské úrovni s dlouhodobou veletržní tradicí. Aktivně spolupracují s vysokými, odbornými a učňovskými školami příslušného směru. Podporují profesní vzdělávání na všech stupních.
Mezinárodní veletrhy na brněnském výstavišti jsou zrcadlem a vizitkou české ekonomiky v oborech pro rozvoj obchodu a exportu. Staly se významným ekonomickým ukazatelem veletržního města Brna a jihomoravského regionu.

Za významnou podporu v oblasti podnikání, úsilí o rozvoj českého hospodářství či zahraničního obchodu získalo v předvečer 28. sněmu Hospodářské komory ČR ocenění 34 osobností a organizací.

Merkurovy medaile oceněným předalo prezidium Hospodářské komory České republiky. Letos Komora předala celkem 8 zlatých, 13 stříbrných a 13 bronzových medailí osobnostem a organizacím české ekonomiky.

Stříbrnou Merkurovu medaili získal viceprezident CTI ČR Ing.Andrzej Bartós,

Zlatou Merkurovu medaili získal člen CTI ČR Veletrhy Brno a.s.PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

    Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.