Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Jílová 38, 639 00 Brno-Štýřice • tel./fax: 543 424 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Sekce oborová (voda-kanalizace, vytápění, plyn, vzduchotechnika, obnovitelné zdroje, energetika)


GARANTI oborů: Voda-kanalizace – Ing. Jakub Vrána
Vytápění – Jan Hladík
Plyn – Ing. Jiří Buchta, CSc.
Vzduchotechnika – Doc. Ing. Aleš Rubina
Obnovitelné zdroje – Ing. Josef Slováček
Energetika – Ing. Václav Hrabák

 Semináře, školení, konference

Seminář na téma „Specifické technické a bezpečnostní aspekty instalace, větrání a přívodu vzduchu, uvedení do provozu, provozu, servisu, revizí plynových spotřebičů. Řešení praktických případů z praxe“.

České sdružení pro technická zařízení, Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB pořádají dne  20.9.2017 pod záštitou Asociace malých a středních podniků a řemeslníků ČR odborný seminář na téma: SPECIFICKÉ TECHNICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INSTALACE, VĚTRÁNÍ A PŘÍVODU VZDUCHU, UVEDENÍ DO PROVOZU, PROVOZU, SERVISU, REVIZÍ PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ. ŘEŠENÍ PRAKTICKÝCH PŘÍPADŮ Z PRAXE.

PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ CTI ČR

    Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s.