Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

19. mezinárodní stavební veletrh Brno
Nositelé Výročních topenářských a instalatérských cen, Výročních topenářských a instalatérských uznání, Značka Kvality, Cena France Zieglera –Thermia 2014.

Jarní Stavební veletrhy IBF 2014 Brno přinesly kompletní informace ze všech oborů stavebnictví a technického zařízení budov. Již řadu let se řadí k nejúspěšnějším akcím na brněnském výstavišti i z hlediska zájmu firem, odborníků a návštěvníků.

Po celou dobu své existence je tento mezinárodní veletrh vytápění, sanitární a ekologické techniky, měření, regulace a klimatizace. Za Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s., který sdružuje ve svých řadách montážní firmy, řemeslníky, velkoobchody, zkušební ústav, školy a projektanty, členové cechu přispívají svými výrobky k zvyšující se odborné úrovni veletrhu a k trvalému zájmu firem, které chtějí zde v Brně vystavovat. Mají možnost se seznámit s nejmodernějším vývojem jednotlivých výrobků. Veletrhy jsou rovněž významné z celospolečenského hlediska. Vždyť představovaný technický pokrok vede rovněž k úsporám energie, materiálů a k rychlejšímu technickému vývoji.

 Členové cechů si zde rovněž předávají zkušenosti, potkávají se na vysoce odborných doprovodných akcích a mezinárodních přednáškách a prestižních soutěžích.

 I v letošním roce v rámci Stavebních veletrhu IBF 2014 probíhala ve dnech 23.-25.4.2014 soutěž celostátní kolo SOD ,,UČEŇ INSTALATÉR 2014“ pořádaná Cechem topenářů a instalatérů České republiky, o.s., Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Střední školou polytechnickou Brno, Jílová 36g, pod záštitou MND a.s.

 Společenský večer Stavebních veletrhů Brno 2014 je spojený s vyhlášením výsledků soutěží a předání ocenění. Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s., v roce 2014 udělil Výroční topenářskou cenu, Výroční instalatérskou cenu, Výroční topenářské uznání, Výroční instalatérské uznání. Ceny jsou udělovány firmám, institucím a osobám za významné činy v oboru topenářství a vodoinstalatérství, a to v ČR i zahraničí.

 Výroční topenářskou cenu (VTC) společnosti Wolf Česká republika, s.r.o. Společnost Wolf Česká republika s.r.o., je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů tepelné techniky, větrání a vzduchotechniky na českém trhu. Během své 20-ti leté tradice přinesla na trh několik významných novinek jako podlahové vytápění se systémovou deskou, stěnové vytápění jakož i převratné systémy zapojení kondenzačních a nízkoteplotních kotlů Thermo One, Thermo twin. V roce 2013 otevřela pro odbornou i laickou veřejnost Technologické centrum úspory energií Wolf v Brně, netradičním způsobem demonstruje moderní řešení vytápění zaměřené na úspory primární energií. Součástí tohoto centra je i WolfAkademie.

 Výroční instalatérskou cenu (VIC) společnosti Oras International Oy, o.s. Společnost Oras Oy, se zařadila mezi elitu evropských výrobců vodovodních baterií a zároveň se v těchto oblastech stala průkopníkem. Od svých začátků se soustředila, aby její produkty byly uživatelsky příjemné, šetrné k přírodě a svým designem splňovaly požadavky každého uživatele. V roce 2013 koupila společnost Oras, dalšího významného výrobce vodovodních baterií-původně Německou rodinou společnost HANSA. Desing baterií je nadčasový a umožňuje tak používat baterie i ve velice specifických prostředích.

 Výroční topenářské uznání (VTU). Nositel VTU pan Ing. Andrzej Bartoś. Ing. Andrzej Bartoś, ředitel Střední školy polytechnické, Brno, Jílová 36g, viceprezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky pro činnost vzdělávání, členem pracovní skupiny Vzdělávání a lidské zdroje Jihomoravského kraje, člen Rady pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje. Podílel se na odborných publikačních prací: ŠVP-učební obor instalatér, studijní učební obor Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, studijní obor Technická zařízení budov. Je spoluautorem odborné publikace „Provádění topenářských prací“. V rámci výměnných odborných stáží žáků spolupracuje se školami v zahraničí (Holandsko, Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko). Organizuje rekvalifikační kurzy a vzdělávání dospělých, řídí krajská centra škol oboru instalatér. Připravuje a je garantem školských a krajských kol celostátní Soutěže odborných dovedností „Učeň instalatér“.

 Výroční instalatérské uznání (VIU). Nositel VIU společnost PTÁČEK – velkoobchod, a.s. Akciová společnost PTÁČEK – velkoobchod a.s., patří mezi největší velkoobchody v oblasti topení – plyn – voda – inženýrské sítě – koupelny v České republice a na Slovensku. Podporuje odborné vzdělávání v oboru TZB – materiální podpora učňovských soutěží. Udržení a posílení pozice lídra na trhu i v době přetrvávající recese ve stavebnictví.

 Dále byla udělena CTI ČR Značka Kvality za topenářské nebo instalatérské výrobky, které jsou svými parametry srovnatelné s vynikajícími výrobky špičkové úrovně nebo určují trend vývoje ve svém oboru.

Značku Kvality získala společnosti E S L, a.s. Akciová společnost ESL, a.s. je zaměřena na řešení v oblasti technických a technologických zařízení budov, a to především na ústřední vytápění, topné systémy, plynovodní instalace a chladící systémy budov. Kromě těchto činností vykonává projektovou činnost ve výstavbě – vodoinstalatérství, topenářství. Značka kvality je udělena za Interaktivní výukový systém (INVYSYS), výukové moduly pro odborné vzdělávání s akcentem na TZB. Jedná se o uživatelský přístup formou výuky, která reflektuje požadavky profesní praxe i poslední trendy v oboru technických zařízení budov.

Cena Franze Zieglera-THERMIA 2014, je určena jako ocenění spolupráce a přínos pro CTI ČR v kalendářním roce, ve kterém je vyhlašována.

Nositelkou Ceny Franze Zieglera – THERMIA 2014 je paní Hana Londinová. Cena byla udělena za dlouholetou spolupráci v Cechu topenářů a instalatérů České republiky, pracuje v cechu od jeho založení. Vedla poradenské středisko EKIS-ČEA při MPO, pracovala v několika odborných komisích, aktivně se podílí na odborných přednáškách při konferencích, v rámci Zelená úsporám I., pořádala semináře a působí jako odborný poradce cechu při vědomostních olympiádách. Projekce „Vytápění – Hana Londinová“ se svým kolektivem zpracovala projekty na hydraulické vyvážení otopných soustav, měření a regulace na vstupech, rekonstrukce kotelen a výměníkových stanic. V současné době pracuje jako energetický auditor-specialista. Své zkušenosti dokáže předat nejen mladším projektantům, ale má i velmi dobrou spolupráci s prováděcími topenářskými firmami.

Slavnostní vyhlášení a předání cen se uskutečnilo v rámci slavnostního aktu předání Zlatých medailí u příležitosti zahájení Stavebních veletrhů Brno IBF 2014. Stavební veletrh Brno IBF 2014 je skvělou vizitkou organizátorů Veletrhy Brno a.s.

(CTI ČR)


    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

    Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.