Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Akreditovaný kurz „Využití iPadů v praxi“

Nově vytvořený vzdělávací program prohloubí odborné znalosti učitelů středních odborných škol a učilišť, projektantů, instalatérů-topenářů. Hlavním cílem je zefektivnění pracovní činnosti v oblasti TZB, zjednodušení sdílení informací, snížení nákladů na vedení papírové dokumentace. Je nezbytné dodat učitelům odborných škol potřebné znalosti z dané oblasti tak, aby mohlo následovat jejich bezprostřední využití ve výuce a v odborné práci instalatérů Technických zařízení budov.

Pozvánka
Přihláška 

    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

    Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.