Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Bakalářská cena – Promhéteus – 27.-30.6.2016

Cech topenářů a instalatérů České republiky ve spolupráci s VUT vyhlásil soutěž s udělením titulu Bakalářská cena, která je určená pro studenty českých vysokých škol, kteří ukončí studia úspěšným obhájením bakalářské práce. Nejlepší bakalářské práce roku 2016. V prvním kole (na fakultách) bude udělena cena CTI ČR vždy jednomu studentovi za specializaci Vytápění a OZE, jednomu za zdravotechniku (ZTI) a jednomu za vzduchotechniku+chlazení a jednomu za energetiku budov (průkazy, audity, úspory energií). Tato ocenění bude předáno přímo u promocí prezidentem CTI ČR. Práce vybírá komise na fakultách. Z těchto studentů komise na fakultě vybere jednu práci do druhého kola (Prométheus).

V prvním kole byli na cenu Cechu topenářů a instalatérů České republiky za bakalářskou práci vybráni tito studenti:

Lukáš Klus – Vytápění a větrání výstavních prostor,
Tomáš Malach – Měření vybraných parametrů systémů TZB a vnitřního prostředí budov,
David Minář – Vzduchotechnika nemocnice,
Do druhého kola Prométheus vybrala komise studenta Lukáše Kluse – Vytápění a větrání výstavních prostor. 

    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

    Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.