Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Bezpečnost provozu plynových zařízení

Cech topenářů a instalatérů České republiky v spolupráci se Středním odborným učilištěm plynárenským v Pardubicích pořádají odborný akreditovaný kurz Bezpečnost provozu plynových zařízení.

Vzdělávací program kurzu číslo akreditace č. j.: MSMT-28847/2017-3-1051 uděleno MŠMT.

Název: Bezpečnost provozu plynových zařízení
Termín: 12. 3. 2019
Lektoři: Ing. Pavel Hrdý, Bc. Stanislav Holeček, p. Karel Šplíchal
Odborný garant: CTI ČR, ČSTZ
Místo konání: Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice,
Poděbradská 93, Pardubice, PSČ 530 09
(Odborné učebny a specializovaná dílenská pracoviště)

Cílem kurzu je jednoznačné uplatnění a předložení rámcových informací takovou formou, aby se pedagogičtí pracovníci seznámili se základními požadavky národní a evropské legislativy, týkající se zejména bezpečnosti a spolehlivosti provozu dle platných norem a certifikací.

Pozvánka
Přihláška 

    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

    Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.