Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Časopis pro tepelnou techniku a instalace INFO 5-6/2015

Časopis pro tepelnou techniku a instalace INFO 5-6/2015 na 4 tiskových stranách se budeme věnovat zprávám, které se týkají Vašeho dění, a právě proto si Vás dovolujeme oslovit s nabídkou zveřejnění zpráv o Vaší činnosti zdarma.

Pořádali jste odborné kurzy, školení, společenské setkání anebo jinou méně či více formální akci o které by jste rádi informovali členskou základu CTI ČR.

Neváhejte nám zaslat Vaše tiskové zprávy, či krátké texty, a to včetně fotografií z událostí (nejlépe v tiskové kvalitě). Kapacita článků je omezena, v případě zájmu zasílejte Vaše podklady nejpozději do 30.11.2015 na cti@cechtop.cz

Časopis INFO 5-6/2015 vyjde k příležitosti výstavy INFOTHERMA 2016. 

    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

    Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.