Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Informace CTI

Celodenní semináře na téma bezpečnost plynových zařízení a základních požadavků na odběrná plynová zařízení

20.1.2021 | Informace | 6 Komentářů

Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů České republiky,
posílám Vám termíny připravovaných celodenních na sebe navazujících seminářů. Cílem seminářů je jednoznačné uplatnění a předložení rámcových informací takovou formou, aby se účastníci seznámili se základními požadavky národní a evropské legislativy, týkající se zejména bezpečnosti a spolehlivosti provozu dle platných norem a certifikací, získá znalosti v oblasti rizik při provozu odběrných plynových zařízení a prevence poruch, nehod a havárií na odběrných plynových zařízeních………

Semináře jsou pořádány Cechem topenářů a instalatérů České republiky ve spolupráci s Českým sdružením pro technická zařízení.

Semináře jsou zařazeny do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT / 1 kreditní bod
do celoživotního vzdělávání Cechu topenářů a instalatérů ČR / 2 kreditní body

Termíny: 21.4.2021, 22.4.2021
Téma: Bezpečnost plynových zařízení, zásady provozu
Rizika při provozu odběrných plynových zařízení a prevence
Základní požadavky na odběrná plynová zařízení, uvádění plynových zařízení do provozu a provoz
Technická a provozní dokumentace odběrných plynových zařízení, povinnosti vlastníků, provozovatelů a uživatelů odběrných plynových zařízení
Místo konání: Výšková budova, Veletrhy Brno, a.s.
     

V nejbližším termínu Vás budeme informovat na www.cechtop.cz , www.cstz.cz, www.tzb-info.cz o programu dvou plánovaných seminářů konaných ve dnech 21. a 22. dubna 2021. 

Zkoušení vnitřních vodovodů a vnitřních kanalizací

20.1.2021 | Informace | 6 Komentářů

Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů České republiky, dovolujeme si vás pozvat dne 23.4.2021/Brno na odborný kurz Zkoušení vnitřních vodovodů a vnitřních kanalizací.

Odborný kurz pořádá Cech topenářů a instalatérů České republiky ve spolupráci s TZB-info a sekcí Zdravotní a průmyslové instalace Společnosti pro techniku prostředí.

Kurz je zařazen do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT, účast je hodnocena 1 kreditním bodem ČKAIT a je zařazena do programu Pravidelných odborných zdokonalovacích školení pro uznání certifikace CTI ČR, účast je hodnocena 2 kredit. body CTI ČR.

odborný garant: Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB VUT Brno

Zkoušení kanalizace

Zkoušení kanalizace vodou není problém a je podrobně popsáno v normě na svodné potrubí. Zkoušení připojovacího a odpadního potrubí je problematické. V národní normě je stanovena tato zkouška pouze na vyžádání. Pokud investor vyžaduje, montážní firma stanoví cenu této zkoušky.

Zkoušení vnitřních vodovodů

Je třeba rozebrat praxi a legislativu při zkoušení pro nový vnitřní vodovod, rozšíření vnitřního vodovodu, rekonstrukce nebo výměna části vnitřního vodovodu, opravy vnitřního vodovodu a odlišnosti materiálů. Z důvodů možných odlišností a různé praxe se doporučuje, aby způsob provedení tlakové zkoušky byl uveden ve smlouvě (pokud není podrobný popis provedení tlakové zkoušky uveden v projektové dokumentaci, pouhý odkaz na ČSN není dostačující, aby se zabránilo případným sporům s objednatelem.CTI ČR, TZB-info, STP

Pozvánka a přihláška je součástí této zprávy.

Těšíme se na setkání s Vámi

Pozvánka
Závazná přihláška 

Stavební veletrh on-line, stánek CTI ČR – videoprojekce

15.1.2021 | Informace | 6 Komentářů

Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů České republiky,
dne 22.–23. ledna 2021 se uskuteční první Stavební veletrh on-line, Cech topenářů a instalatérů České republiky je odborným partnerem tohoto on-line veletrhu.

Tímto si vás dovoluje pozvat na stánek CTI ČR, k dispozici vám budou na našem stánku ke shlédnutí videa:

 • Srážkové a šedé vody
 • Bezpečný provoz klimatizací a vzduchotechnických zařízení v období epidemie
 • Topná sezóna
 • Televizní studio na stánku CTI ČR

Prohlédněte si zajímavé prezentace, stáhněte letáky do virtuální igelitky, získejte voucher na slevu a mnoho dalšího. To vše z pohodlí domova a on-line.
Registrujte se již teď a zdarma! Počet vstupenek je omezen. Pro návštěvníky i obchodníky bude veletrh plně přístupný i z mobilu a tabletu. Veletrh půjde plnohodnotně projít i bez nutnosti vlastnit PC.

Kdy bude veletrh? V pátek a v sobotu od 9 do 18 hodin, 22. – 23. ledna 2021

Kde se koná? Na webu www.velon.cz

Jak se zaregistrujete? Zdarma vyplněním základních údajů na https://www.velon.cz/register. Počet vstupenek je omezen.

Na co se můžete těšit?

 • Na desítky předních firem ze stavebnictví, od materiálů a technologií, přes vybavení až po realizační firmy.
 • Virtuální veletržní stánky.
 • Živé diskuze s odborníky.
 • Poradenství.
 • Soukromé „místnosti“ pro dotazy naživo.
 • Veletržní vouchery se slevou.
 • Foto a video galerie s ukázkou již provedených řešení.
 • Tématické materiály ke stažení – řešení, dokumenty, videa, schémata, návody.
 • Nejčastější otázky jiných návštěvníků – získání inspirace z dotazů.
 • Osobní seznam oblíbených vystavovatelů.

Odbornými partnery veletrhu jsou Asociace dodavatelů montovaných domů, Centrum pasivního domu, Cech kamnářů, Cech topenářů a instalatérů ČR, Klast Česká peleta, Svaz podnikatelů ve stínící technice, Česká fotovoltaická asociace a Česká komora lehkých obvodových plášťů.

Více na www.velon.cz

V případě podání informací nás kontaktujte. 

Tvorba technických pravidel pro oblast plynových a topenářských zařízení

7.1.2021 | Informace | 6 Komentářů

Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů České republiky,

na základě požadavků členů ČSTZ – České sdružení pro technická zařízení, z.s., CTI ČR – Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.,ČSSP – Česká společnost pro svařování produktů, z.s.,
AOSPZ&PKO – Asociace organizací pro stavbu plynových zařízení a protikorozní ochranu, z.s.,

bylo rozhodnuto o

zahájení tvorby a vydávání Technických pravidel řady G plynová zařízení, T topenářská zařízení.

Informace o zahájení řešení technických pravidel bude vyhlašována na webových stránkách organizací ČSTZ www.cstz.cz a CTI ČR www.cechtop.cz

Zájemci o zařazení do připomínkového řízení se mohou přihlásit elektronicky prostřednictvím této zprávy do 14 dnů na cti@cechtp.cz tel: 730 190 840

První technické pravidlo společně bylo vydáno pod názvem MEDODY SVAŘOVÁNÍ PE PLYNOVODŮ A PŘÍPOJEK TPG 921 03, které si můžete objednat elektronicky na cti@cechtp.cz

Tato technická pravidla stanovují rozdělení svařovacích metod, rozsah jejich použití pro svařování PE plynovodů a přípojek v technické praxi.
U jednotlivých svařovacích metod stanovují rozsah platnosti, požadavky na svařovací zařízení, nářadí a pomůcky, přípravu ke svařování, svařovací postupy a jejich použití.
Technická pravidla stanovují předpisy používané pro zkoušení svarových spojů.
Technická pravidla byla projednána s organizacemi se danou problematikou.Pozvánka na odborný webinář Novinky ve zdravotní technice 2020/2021

7.1.2021 | Informace | 6 Komentářů

STP – Společnost pro techniku prostředí
Zdroj: https://voda.tzb-info.cz

Možnosti energetických úspor v přípravě teplé vody a cirkulace a novinky pro vnitřní vodovod a kanalizaci. Jste srdečně zváni, členové STP mají vstup zdarma.


Ilustrační foto D. Kopáčková

Tradiční odborná akce v novém termínu a novém kabátě

Tradiční odborný seminář pořádá STP od r. 2002 je určen pro všechny, kdo projektují a schvalují projekty zdravotních instalací a mají na starost provoz vnitřních vodovodů. V letošním roce epidemiologická situace nedovolila seminář uskutečnit v tradičním jarním ani v odloženém listopadovém termínu.
Proto jsme nyní přednášky zaktualizovali a připravili program formou webináře ve dvou blocích:

 1. Možnosti energetických úspor v přípravě teplé vody a cirkulace
 2. Novinky pro vodovody a kanalizaci v budovách

Celková délka webináře 9.00–12.00 hod. Přestávka je naplánována mezi jednotlivými bloky.

Upozorňujeme, že přednášky se mohou operativně změnit v případě zdravotní indispozice přednášejících. V tom případě dostanete pokyny k náhradnímu řešení. Děkujeme za pochopení.

Webinář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT / 1 kreditní bod,
do celoživotního vzdělávání Cechu topenářů a instalatérů ČR / 1 kreditní bod,
do průběžného vzdělávání energetických specialistů.


Webinář 26. 1. 2021 od 9 hodin

Program

1. Možnosti energetických úspor v přípravě teplé vody a cirkulace

Příprava teplé vody dnes hraje u nových budov a rekonstrukcí významnou roli v hodnocení energetické náročnosti budovy a je třeba se zorientovat v efektivních způsobech úspor a jejich vyčíslení. Máme nakročeno k rozhodující roli teplé vody v energetickém mixu budovy a musíme na to být připraveni.

 • Správný návrh čerpadla a vliv výběru čerpadla na provozní náklady, Ing. Petr Vacek
 • Systém HWAT pro teplou vodu ihned a s úsporou přináší i řadu dalších nejen ekonomicky zajímavých benefitů, Jiří Tetour a Miroslav Kašák, nVent

2. Novinky pro vodovody a kanalizaci v budovách

Komentář novinek je již tradiční náplní tohoto jarního semináře a nejinak tomu bude i v letošním roce. Webinář jsme naplánovali tak, že zrekapitulujeme novinky 2019, které v podstatě neměly příležitost velké prezentace a také tak, abychom mohli mluvit i o nejčerstvějších novinkách, které výrobci chystají na on-line ISH ve Frankfurtu.

 • Co přináší ČSN EN 16941-1 o využití srážkových vod, Ing. Jakub Vrána, VUT Brno
 • Šetření vodou bez snižování výkonu, Ing. Petr Francl a Petr Isoz, Grohe ČR s.r.o.
 • Novinky v čerpadlech pro studenou, teplou i odpadní vodu, Ing. Jan Matějovský, WILO CS, s. r. o.
 • Novinky v systému odtoků HL 2020/21, Ing. Jaroslav Maňas, HL Hutterer & Lechner GmbH
 • Nové systémy od společnosti Pipelife Czech pro distribuci teplé, studené a chladicí vody: CARBO oxy – trubky pro uzavřené okruhy teplé, topné a chladící okruhy a TERRENDIS – předizolovaný potrubní systém pro přívod topné, teplé a chladicí vody ze vzdálenějšího zdroje, Ing. Majid Saleh, PIPELIFE Czech

Na setkání u webináře se těší:
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., odborná garantka semináře, viceprezidentka Cechu topenářů a instalatérů České republiky,z.s


Podmínky účasti:

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Závazná přihláška viz odkaz: https://voda.tzb-info.cz

Úhrada poplatku
Vložné na webinář: Členové STP mají vstup zdarma, ostatní zájemci 605 Kč vč. DPH.
Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí:
Komerční banka, číslo účtu 43837011/0100
Variabilní symbol = číslo faktury. 

Návrhy na udělení VTC, VIC, VTU, VIU

6.1.2021 | Informace | 6 Komentářů

Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů České republiky,

obracím se na Vás s připomínkou o zaslání Vašich návrhů na udělení Výročních topenářských a instalatérských cen a uznání 2021 Cechem topenářů a instalatérů České republiky.

Výroční topenářská cena (VTC) a Výroční instalatérská cena (VIC) je udělována cechem firmám, institucím a osobám za významné činy v oboru topenářství a vodoinstalatérství, a to v ČR i v zahraničí.

Výroční topenářské uznání (VTU) a Výroční instalatérské uznání (VIU) je udělováno cechem firmám, institucím a osobám za inovace v oboru topenářství v České republice.

Všechny vaše návrhy budou postoupeny do hodnotitelské komise, která hlasováním rozhodne o nositelích VTC, VIC, VTU, VIU.

V příloze Vám posílám zásady pro udělení těchto cen a návrhový list.

Vaše návrhy zasílejte do 20. ledna 2021 elektronicky na cti@cechtop.cz nebo poštou na níže uvedenou adresu.

Nedílnou součástí této zprávy je i tisková zpráva ze slavnostního udělení cen za rok 2020.

Těším se na spolupráci s Vámi v novém roce a přeji Vám úspěšný nový rok!

Jan Hladík

předseda hodnotitelské komise CTI ČR

Tisková zpráva
Zásady pro udělování výročních topenářských cen a uznání 

Časopis pro tepelnou techniku a instalace 3-4/2020

7.8.2020 | Informace | 6 Komentářů

Vážení profesní přátelé,

připravujeme nové vydání Časopisu pro tepelnou techniku a instalace 3-4/2020, nabízíme vám uveřejnění PR článku o zprávách, které se týkají Vašeho dění v oblasti Vytápění, Zdravotně technické instalace, Vzduchotechniky a klimatizace, Obnovitelných zdrojů a Energetiky.

Od tohoto čísla se budete pravidelně setkávat s odpověďmi na vaše dotazy. Téma je velmi široké a máte možnost zaslat svůj dotaz a zeptat se na to co vás zajímá, co řešíte nejčastěji.

Svoje dotazy, tiskové zprávy či krátké texty, a to včetně fotografií, posílejte na cti@cechtop.cz do 15.8.2020, prosím o popisky snímků k článkům.

Předem Vám děkujeme za Váš zájem a budeme se těšit na spolupráci.

S přáním hezkého dne

redakce CTI ČR 

31. ročník stavebního veletrhu FOR ARCH 2020-doprovodný program

7.8.2020 | Informace | 6 Komentářů

Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů České republiky,
po dohodě s pořadatelem ABF, a.s. i letos je cech odborným a mediálním partnerem veletrhu FOR ARCH 2020 konaný ve dnech 22. až 26. září 2020 v areálu PVA EXPO PRAHA.

Nabízíme Vám možnost podílet se na doprovodném programu CTI ČR svoji odbornou účastí i prezentaci vašich firemních spotů na stánku CTI ČR

Pro širokou laickou i odbornou veřejnost, návštěvníky tohoto veletrhu cech připravuje doprovodný program, poradenství a přednášky v oborech technických zařízení budov (instalace – vytápění, vzduchotechnika, klimatizace, chlazení, rozvody plynu, vody a kanalizace (zdravotechnika, sanitární technika), obnovitelné zdroje.

Věřte, že veletrh je stále nejefektivnějším marketingovým nástrojem pro prezentaci firem s náležitou zpětnou vazbou v podobě získání nových obchodních partnerů a potřebných zakázek.

Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme, neváhejte se na nás obrátit cti@cechtop.cz.

Budeme se těšit na spolupráci a setkání s Vámi. 

Kalendář CTI ČR pro rok 2021

7.8.2020 | Informace | 6 Komentářů

Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů České republiky, Vážení profesní přátelé,
připravili jsme pro členy cechu a jejich partnery stolní barevní kalendář pro rok 2021 s novým grafickým zpracováním i s výhodnou cenovou nabídkou a počtem kalendářů zdarma.

V příloze Vám posílám informace ke zveřejnění vaší reklamy v týdenním kalendáriu.

Termín potvrzení objednávky do 15. srpna 2020 a termín dodání podkladů do 30 srpna 2020 prostřednictvím cti@cechtop.cz.

Popis kalendáře
Přehled týdenního kalendária 2021 pro objednání 

Webinář z oblasti zdravotechniky na téma srážkové a šedé vody

7.8.2020 | Informace | 6 Komentářů

Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů České republiky, Vážení profesní přátelé,

připravili jsme na Vaše četné žádosti Webinář z oblasti Zdravotechniky na téma srážkové a šedé vody. Předpokládaný termín vysílání dne 8.9.2020. Předpokládaný začátek vysílání v 9.30 hodin, připojení YouTube.

V průběhu živého vysílání můžete získat odpovědi na Vaše dotazy položením přímých otázek lektorovi prostřednictvím e-mailu: cti@cechtop.cz nebo zaslat i předem na cti@cechtop.cz.

Na vaše dotazy budou odpovídat Ing. Jakub Vrána, Ph.D. z Vysokého učení technického v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov, předseda sekce Oborové Cechu topenářů a instalatérů České republiky a pan Ing. Karel Plotěný jednatel firmy ASIO, spol. s r.o. zástupce vedoucího ve skupinách EOV a ČAO, člen CTI ČR.

Partneři projektu:

Portál TZB-info je oborový zdroj informací zaměřený na stavebnictví, úspory energií a související obory nazývané souhrnně technická zařízení, informace jsou určeny jak pro širokou veřejnost, tak i pro odborníky z řad projektantů, montážníků, výrobců a odborných prodejců.
Společnost ASIO pracuje v oboru vývoje, výroby a dodávek technologií pro čištění odpadních vod a čištění vzduchu.
Společnost FV Plast od začátku se specializuje na výrobu a s tím související vývoj špičkových trubek, tvarovek a armatur, které slouží pro instalaci studené a teplé vody, podlahové a ústřední vytápění, získávání obnovitelné energie a další aplikace v průmyslu a zemědělství.    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

  Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.