Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Informace CTI

Kurz Zkoušení vnitřních vodovodů a vnitřních kanalizací

7.6.2021 | Informace | 6 Komentářů

Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů České republiky,
dovolujeme si vás pozvat na kurz Zkoušení vnitřních vodovodů a vnitřních kanalizací

      

pořádaný Cechem topenářů a instalatérů České republiky ve spolupráci s TZB-info a sekcí Zdravotní a průmyslové instalace Společnosti pro techniku prostředí.


Potrubí pod stropem, administrativní budova, ilustrační obrázek, foto redakce TZB-info.cz

Zkoušení vnitřní kanalizace

Zkoušení vnitřní kanalizace vodou (zejména svodného potrubí) není problém a je podrobně popsáno v normě pro vnitřní kanalizaci. Zkoušení připojovacího a odpadního potrubí je problematické. V národní normě je stanovena tato zkouška pouze na vyžádání. Pokud ji investor vyžaduje, montážní firma stanoví cenu této zkoušky.

Zkoušení vnitřních vodovodů

Bude rozebrána praxe a předpisy při zkoušení pro nový vnitřní vodovod, rozšíření vnitřního vodovodu, rekonstrukci nebo výměnu části vnitřního vodovodu, opravy vnitřního vodovodu a odlišnosti podle materiálů potrubí. Z důvodů možných odlišností a různé praxe se doporučuje, aby způsob provedení tlakové zkoušky byl uveden ve smlouvě (pokud není podrobný popis provedení tlakové zkoušky uveden v projektové dokumentaci), pouhý odkaz na ČSN není dostačující, aby se zabránilo případným sporům s objednatelem.

Kurz je zařazen do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT, účast je hodnocena 1 kreditním bodem ČKAIT a je také zařazen do programu

Pravidelných odborných zdokonalovacích školení CTI ČR hodnocen 2 kreditními body.

Pozvánka a přihláška je součástí této zprávy. Uzávěrka přihlášek je do 23.6.2021.

Dopravní informace Vám budou zaslány v potvrzení převzetí vaší přihlášky do kurzu.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Pozvánka
Závazná přihláška 

Webinář Legionella a budovy po odstávkách

18.5.2021 | Informace | 6 Komentářů

Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů České republiky, Vážení profesní přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na webinář

Co je to Legionella?
Co může způsobit?
Proč o ní mluvíme v souvislosti se zprovozněním budov po odstávkách?
Co je potřeba udělat, než znovu začneme používat školní budovu, hotel apod.?
Je nějaká prevence proti výskytu Legionell?
Co dělat, když se Legionelly v našich rozvodech objeví?
Na tyto a podobné otázky budou odpovídat naši hosté:
D. Baudišová – Státní zdravotní ústav
M. Hrušková a J. Gregovská – KHS Středočeského kraje
Z. Pospíchal – Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s. (technická stránka viz příloha)

20. 5. 2021 od 15:00 připojte se ke schůzce Účast zdarma

Postup prezentace 

Odborný kurz „Požadavky a předpisy pro projektování, stavbu, zkoušení a provoz domovních plynovodů“

14.4.2021 | Informace | 6 Komentářů

Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů České republiky,

dovolte mi Vás pozvat na sérii zajímavých přednášek, které jsou vedeny našimi odborníky z Českého sdružení pro technická zařízení Ing. Jiřím Buchtou CSc., soudním znalcem technické obory různé se specializací plynové zařízení (topné a technické plyny) a Ing. Miroslavem Burišinem dne 19. května 2021


Odborný kurz pod názvem

POŽADAVKY A PŘEDPISY PRO PROJEKTOVÁNÍ, STAVBU, ZKOUŠENÍ A PROVOZ DOMOVNÍCH PLYNOVODŮ.

RIZIKA PŘI PROVOZU ODBĚRNÝCH PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ A PREVENCE PORUCH, NEHOD S HAVÁRIÍ NA ODBĚRNÝCH PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ.


Výběr z programu – celý program viz příloha

 1. Předpisy pro projektování, stavbu a provoz domovních plynovodů do přetlaku 5,0 bar.
 2. Přehled současných materiálů pro domovní plynovody. Specifické požadavky na provedení montáže, vedení a kvalifikaci osob.
 3. Požadavky na provedení zkoušek pevnosti, těsnosti, provozuschopnosti, kritéria pro hodnocení zkoušek.
 4. Povinnosti provozovatelů, ověření podmínek pro bezpečný a spolehlivý provoz. Stav plynového zařízení, povinnosti provozovatele zařízení, větrání, přívod vzduchu, stavební úpravy v objektu.
 5. Podmínky bezpečného provozu spotřebičů kategorie A a C
 6. Podmínky bezpečného provozu spotřebičů kategorie B

Účast je hodnocena dvěma body dle platných Směrnic CTI ČR, Osvědčení o absolvování vzdělávací akce CTI ČR.

Po registraci Vám zašleme potvrzení vaší účasti, mapu místa konání a dopravní informace.

Těšíme se i na vaše firemní prezentace z oblasti vytápění-plyn. Svoje požadavky na firemní prezentace zašlete nejpozději do 30. dubna 2021.

Pozvánka a program


  Závazná přihláška
  Mám zájem o prezentaci firmy v rámci dopoledního / odpoledního bloku přednášek:

  Souhlasím s použitím údajů uvedeným na této přihlášce pro účely tohoto kurzu a jsem obeznámen(a) s ochranou osobních údajů
  Odesláním potvrzuji, že jsem se seznámil/a s pravidly registrace a souhlasím s nimi.

  

  Celodenní semináře na téma bezpečnost plynových zařízení a základních požadavků na odběrná plynová zařízení

  20.1.2021 | Informace | 6 Komentářů

  Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů České republiky,
  posílám Vám termíny připravovaných celodenních na sebe navazujících seminářů. Cílem seminářů je jednoznačné uplatnění a předložení rámcových informací takovou formou, aby se účastníci seznámili se základními požadavky národní a evropské legislativy, týkající se zejména bezpečnosti a spolehlivosti provozu dle platných norem a certifikací, získá znalosti v oblasti rizik při provozu odběrných plynových zařízení a prevence poruch, nehod a havárií na odběrných plynových zařízeních………

  Semináře jsou pořádány Cechem topenářů a instalatérů České republiky ve spolupráci s Českým sdružením pro technická zařízení.

  Semináře jsou zařazeny do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT / 1 kreditní bod
  do celoživotního vzdělávání Cechu topenářů a instalatérů ČR / 2 kreditní body

  Termíny: 21.4.2021, 22.4.2021
  Téma: Bezpečnost plynových zařízení, zásady provozu
  Rizika při provozu odběrných plynových zařízení a prevence
  Základní požadavky na odběrná plynová zařízení, uvádění plynových zařízení do provozu a provoz
  Technická a provozní dokumentace odběrných plynových zařízení, povinnosti vlastníků, provozovatelů a uživatelů odběrných plynových zařízení
  Místo konání: Výšková budova, Veletrhy Brno, a.s.
       

  V nejbližším termínu Vás budeme informovat na www.cechtop.cz , www.cstz.cz, www.tzb-info.cz o programu dvou plánovaných seminářů konaných ve dnech 21. a 22. dubna 2021. 

  Zkoušení vnitřních vodovodů a vnitřních kanalizací

  20.1.2021 | Informace | 6 Komentářů

  Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů České republiky, dovolujeme si vás pozvat dne 26.5.2021/Brno na odborný kurz Zkoušení vnitřních vodovodů a vnitřních kanalizací.

  Odborný kurz pořádá Cech topenářů a instalatérů České republiky ve spolupráci s TZB-info a sekcí Zdravotní a průmyslové instalace Společnosti pro techniku prostředí.

  Kurz je zařazen do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT, účast je hodnocena 1 kreditním bodem ČKAIT a je zařazena do programu Pravidelných odborných zdokonalovacích školení pro uznání certifikace CTI ČR, účast je hodnocena 2 kredit. body CTI ČR.

  odborný garant: Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB VUT Brno

  Zkoušení kanalizace

  Zkoušení kanalizace vodou není problém a je podrobně popsáno v normě na svodné potrubí. Zkoušení připojovacího a odpadního potrubí je problematické. V národní normě je stanovena tato zkouška pouze na vyžádání. Pokud investor vyžaduje, montážní firma stanoví cenu této zkoušky.

  Zkoušení vnitřních vodovodů

  Je třeba rozebrat praxi a legislativu při zkoušení pro nový vnitřní vodovod, rozšíření vnitřního vodovodu, rekonstrukce nebo výměna části vnitřního vodovodu, opravy vnitřního vodovodu a odlišnosti materiálů. Z důvodů možných odlišností a různé praxe se doporučuje, aby způsob provedení tlakové zkoušky byl uveden ve smlouvě (pokud není podrobný popis provedení tlakové zkoušky uveden v projektové dokumentaci, pouhý odkaz na ČSN není dostačující, aby se zabránilo případným sporům s objednatelem.CTI ČR, TZB-info, STP

  Pozvánka a přihláška je součástí této zprávy.

  Těšíme se na setkání s Vámi

  Pozvánka
  Závazná přihláška 

  Stavební veletrh on-line, stánek CTI ČR – videoprojekce

  15.1.2021 | Informace | 6 Komentářů

  Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů České republiky,
  dne 22.–23. ledna 2021 se uskuteční první Stavební veletrh on-line, Cech topenářů a instalatérů České republiky je odborným partnerem tohoto on-line veletrhu.

  Tímto si vás dovoluje pozvat na stánek CTI ČR, k dispozici vám budou na našem stánku ke shlédnutí videa:

  • Srážkové a šedé vody
  • Bezpečný provoz klimatizací a vzduchotechnických zařízení v období epidemie
  • Topná sezóna
  • Televizní studio na stánku CTI ČR

  Prohlédněte si zajímavé prezentace, stáhněte letáky do virtuální igelitky, získejte voucher na slevu a mnoho dalšího. To vše z pohodlí domova a on-line.
  Registrujte se již teď a zdarma! Počet vstupenek je omezen. Pro návštěvníky i obchodníky bude veletrh plně přístupný i z mobilu a tabletu. Veletrh půjde plnohodnotně projít i bez nutnosti vlastnit PC.

  Kdy bude veletrh? V pátek a v sobotu od 9 do 18 hodin, 22. – 23. ledna 2021

  Kde se koná? Na webu www.velon.cz

  Jak se zaregistrujete? Zdarma vyplněním základních údajů na https://www.velon.cz/register. Počet vstupenek je omezen.

  Na co se můžete těšit?

  • Na desítky předních firem ze stavebnictví, od materiálů a technologií, přes vybavení až po realizační firmy.
  • Virtuální veletržní stánky.
  • Živé diskuze s odborníky.
  • Poradenství.
  • Soukromé „místnosti“ pro dotazy naživo.
  • Veletržní vouchery se slevou.
  • Foto a video galerie s ukázkou již provedených řešení.
  • Tématické materiály ke stažení – řešení, dokumenty, videa, schémata, návody.
  • Nejčastější otázky jiných návštěvníků – získání inspirace z dotazů.
  • Osobní seznam oblíbených vystavovatelů.

  Odbornými partnery veletrhu jsou Asociace dodavatelů montovaných domů, Centrum pasivního domu, Cech kamnářů, Cech topenářů a instalatérů ČR, Klast Česká peleta, Svaz podnikatelů ve stínící technice, Česká fotovoltaická asociace a Česká komora lehkých obvodových plášťů.

  Více na www.velon.cz

  V případě podání informací nás kontaktujte. 

  Tvorba technických pravidel pro oblast plynových a topenářských zařízení

  7.1.2021 | Informace | 6 Komentářů

  Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů České republiky,

  na základě požadavků členů ČSTZ – České sdružení pro technická zařízení, z.s., CTI ČR – Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.,ČSSP – Česká společnost pro svařování produktů, z.s.,
  AOSPZ&PKO – Asociace organizací pro stavbu plynových zařízení a protikorozní ochranu, z.s.,

  bylo rozhodnuto o

  zahájení tvorby a vydávání Technických pravidel řady G plynová zařízení, T topenářská zařízení.

  Informace o zahájení řešení technických pravidel bude vyhlašována na webových stránkách organizací ČSTZ www.cstz.cz a CTI ČR www.cechtop.cz

  Zájemci o zařazení do připomínkového řízení se mohou přihlásit elektronicky prostřednictvím této zprávy do 14 dnů na cti@cechtp.cz tel: 730 190 840

  První technické pravidlo společně bylo vydáno pod názvem MEDODY SVAŘOVÁNÍ PE PLYNOVODŮ A PŘÍPOJEK TPG 921 03, které si můžete objednat elektronicky na cti@cechtp.cz

  Tato technická pravidla stanovují rozdělení svařovacích metod, rozsah jejich použití pro svařování PE plynovodů a přípojek v technické praxi.
  U jednotlivých svařovacích metod stanovují rozsah platnosti, požadavky na svařovací zařízení, nářadí a pomůcky, přípravu ke svařování, svařovací postupy a jejich použití.
  Technická pravidla stanovují předpisy používané pro zkoušení svarových spojů.
  Technická pravidla byla projednána s organizacemi se danou problematikou.

  

  Pozvánka na odborný webinář Novinky ve zdravotní technice 2020/2021

  7.1.2021 | Informace | 6 Komentářů

  STP – Společnost pro techniku prostředí
  Zdroj: https://voda.tzb-info.cz

  Možnosti energetických úspor v přípravě teplé vody a cirkulace a novinky pro vnitřní vodovod a kanalizaci. Jste srdečně zváni, členové STP mají vstup zdarma.


  Ilustrační foto D. Kopáčková

  Tradiční odborná akce v novém termínu a novém kabátě

  Tradiční odborný seminář pořádá STP od r. 2002 je určen pro všechny, kdo projektují a schvalují projekty zdravotních instalací a mají na starost provoz vnitřních vodovodů. V letošním roce epidemiologická situace nedovolila seminář uskutečnit v tradičním jarním ani v odloženém listopadovém termínu.
  Proto jsme nyní přednášky zaktualizovali a připravili program formou webináře ve dvou blocích:

  1. Možnosti energetických úspor v přípravě teplé vody a cirkulace
  2. Novinky pro vodovody a kanalizaci v budovách

  Celková délka webináře 9.00–12.00 hod. Přestávka je naplánována mezi jednotlivými bloky.

  Upozorňujeme, že přednášky se mohou operativně změnit v případě zdravotní indispozice přednášejících. V tom případě dostanete pokyny k náhradnímu řešení. Děkujeme za pochopení.

  Webinář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT / 1 kreditní bod,
  do celoživotního vzdělávání Cechu topenářů a instalatérů ČR / 1 kreditní bod,
  do průběžného vzdělávání energetických specialistů.


  Webinář 26. 1. 2021 od 9 hodin

  Program

  1. Možnosti energetických úspor v přípravě teplé vody a cirkulace

  Příprava teplé vody dnes hraje u nových budov a rekonstrukcí významnou roli v hodnocení energetické náročnosti budovy a je třeba se zorientovat v efektivních způsobech úspor a jejich vyčíslení. Máme nakročeno k rozhodující roli teplé vody v energetickém mixu budovy a musíme na to být připraveni.

  • Správný návrh čerpadla a vliv výběru čerpadla na provozní náklady, Ing. Petr Vacek
  • Systém HWAT pro teplou vodu ihned a s úsporou přináší i řadu dalších nejen ekonomicky zajímavých benefitů, Jiří Tetour a Miroslav Kašák, nVent

  2. Novinky pro vodovody a kanalizaci v budovách

  Komentář novinek je již tradiční náplní tohoto jarního semináře a nejinak tomu bude i v letošním roce. Webinář jsme naplánovali tak, že zrekapitulujeme novinky 2019, které v podstatě neměly příležitost velké prezentace a také tak, abychom mohli mluvit i o nejčerstvějších novinkách, které výrobci chystají na on-line ISH ve Frankfurtu.

  • Co přináší ČSN EN 16941-1 o využití srážkových vod, Ing. Jakub Vrána, VUT Brno
  • Šetření vodou bez snižování výkonu, Ing. Petr Francl a Petr Isoz, Grohe ČR s.r.o.
  • Novinky v čerpadlech pro studenou, teplou i odpadní vodu, Ing. Jan Matějovský, WILO CS, s. r. o.
  • Novinky v systému odtoků HL 2020/21, Ing. Jaroslav Maňas, HL Hutterer & Lechner GmbH
  • Nové systémy od společnosti Pipelife Czech pro distribuci teplé, studené a chladicí vody: CARBO oxy – trubky pro uzavřené okruhy teplé, topné a chladící okruhy a TERRENDIS – předizolovaný potrubní systém pro přívod topné, teplé a chladicí vody ze vzdálenějšího zdroje, Ing. Majid Saleh, PIPELIFE Czech

  Na setkání u webináře se těší:
  Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., odborná garantka semináře, viceprezidentka Cechu topenářů a instalatérů České republiky,z.s


  Podmínky účasti:

  Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

  Závazná přihláška viz odkaz: https://voda.tzb-info.cz

  Úhrada poplatku
  Vložné na webinář: Členové STP mají vstup zdarma, ostatní zájemci 605 Kč vč. DPH.
  Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí:
  Komerční banka, číslo účtu 43837011/0100
  Variabilní symbol = číslo faktury. 

  Návrhy na udělení VTC, VIC, VTU, VIU

  6.1.2021 | Informace | 6 Komentářů

  Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů České republiky,

  obracím se na Vás s připomínkou o zaslání Vašich návrhů na udělení Výročních topenářských a instalatérských cen a uznání 2021 Cechem topenářů a instalatérů České republiky.

  Výroční topenářská cena (VTC) a Výroční instalatérská cena (VIC) je udělována cechem firmám, institucím a osobám za významné činy v oboru topenářství a vodoinstalatérství, a to v ČR i v zahraničí.

  Výroční topenářské uznání (VTU) a Výroční instalatérské uznání (VIU) je udělováno cechem firmám, institucím a osobám za inovace v oboru topenářství v České republice.

  Všechny vaše návrhy budou postoupeny do hodnotitelské komise, která hlasováním rozhodne o nositelích VTC, VIC, VTU, VIU.

  V příloze Vám posílám zásady pro udělení těchto cen a návrhový list.

  Vaše návrhy zasílejte do 20. ledna 2021 elektronicky na cti@cechtop.cz nebo poštou na níže uvedenou adresu.

  Nedílnou součástí této zprávy je i tisková zpráva ze slavnostního udělení cen za rok 2020.

  Těším se na spolupráci s Vámi v novém roce a přeji Vám úspěšný nový rok!

  Jan Hladík

  předseda hodnotitelské komise CTI ČR

  Tisková zpráva
  Zásady pro udělování výročních topenářských cen a uznání 

  Časopis pro tepelnou techniku a instalace 3-4/2020

  7.8.2020 | Informace | 6 Komentářů

  Vážení profesní přátelé,

  připravujeme nové vydání Časopisu pro tepelnou techniku a instalace 3-4/2020, nabízíme vám uveřejnění PR článku o zprávách, které se týkají Vašeho dění v oblasti Vytápění, Zdravotně technické instalace, Vzduchotechniky a klimatizace, Obnovitelných zdrojů a Energetiky.

  Od tohoto čísla se budete pravidelně setkávat s odpověďmi na vaše dotazy. Téma je velmi široké a máte možnost zaslat svůj dotaz a zeptat se na to co vás zajímá, co řešíte nejčastěji.

  Svoje dotazy, tiskové zprávy či krátké texty, a to včetně fotografií, posílejte na cti@cechtop.cz do 15.8.2020, prosím o popisky snímků k článkům.

  Předem Vám děkujeme za Váš zájem a budeme se těšit na spolupráci.

  S přáním hezkého dne

  redakce CTI ČR 

      
  PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

   Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.