Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Informace – akce

Návrhy na udělení VTC, VIC, VTU, VIU

6.1.2021 | Informace | 6 Komentářů

Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů České republiky,

obracím se na Vás s připomínkou o zaslání Vašich návrhů na udělení Výročních topenářských a instalatérských cen a uznání 2021 Cechem topenářů a instalatérů České republiky.

Výroční topenářská cena (VTC) a Výroční instalatérská cena (VIC) je udělována cechem firmám, institucím a osobám za významné činy v oboru topenářství a vodoinstalatérství, a to v ČR i v zahraničí.

Výroční topenářské uznání (VTU) a Výroční instalatérské uznání (VIU) je udělováno cechem firmám, institucím a osobám za inovace v oboru topenářství v České republice.

Všechny vaše návrhy budou postoupeny do hodnotitelské komise, která hlasováním rozhodne o nositelích VTC, VIC, VTU, VIU.

V příloze Vám posílám zásady pro udělení těchto cen a návrhový list.

Vaše návrhy zasílejte do 20. ledna 2021 elektronicky na cti@cechtop.cz nebo poštou na níže uvedenou adresu.

Nedílnou součástí této zprávy je i tisková zpráva ze slavnostního udělení cen za rok 2020.

Těším se na spolupráci s Vámi v novém roce a přeji Vám úspěšný nový rok!

Jan Hladík

předseda hodnotitelské komise CTI ČR

Tisková zpráva
Zásady pro udělování výročních topenářských cen a uznání 

Pozvánka na Vědomostní olympiádu CTI ČR doprovodný program AQUATHERM PRAHA 2020

26.2.2020 | Informace | 6 Komentářů

Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů České republiky,

dne 3.3. 2020 se uskuteční soutěž XVI. ročníku Vědomostní olympiády v rámci výstavy AQUATHERM Praha 2020, kde si žáci porovnají svoje vědomosti s jinými soutěžícími SOŠ a SOU. Naváží osobní vztahy se zástupci vystavujících firem a povědomí o firmě a jejím produktu, které tak mohou při příležitosti této výstavy získat. Účelem je i srovnávání úrovně jednotlivých škol a podpory ve výbavě odbornými pomůckami a ukázky nových postupů v oblasti servisních činností.

XVI. ročník soutěže „Vědomostní olympiády“ se koná za odborné garance Bohuslava Hamroziho, prezidenta CTI ČR, Ing. Andrzeje Bartośe, předsedy sekce CTI ČR Vzdělávání, doc. Ing. Aleše Rubiny Ph.D., Ing. Jakuba Vrány, Ph.D., zástupců Vysokého učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ustav TZB.

Pod záštitou a za účasti zástupců:
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Hospodářské komory ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ustav TZB.

Generální partneři:

Generálním mediálním partnerem této vědomostní soutěže je Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., viceprezidentka CTI ČR a ředitelka portálu TZB-info a ESTAV.CZ.

Hlavní partneři:

Hlavními organizátory Vědomostní olympiády 2020 je Cech topenářů a instalatérů České republiky a oborový portál TZB-info zaměřený na stavebnictví, úspory energií a související obory technická zařízení budov.

Předseda poroty soutěže VO 2020: Ing. Andrzej Bartoś, předseda sekce Vzdělávání CTI ČR

Soutěžní otázky (studijní materiál) vychází ze znalostí probraného učiva dle osnov a další doplňující otázky od generálních partnerů, kteří se žákům představí ve své prezentaci před soutěží.

Místo konání: PVA EXPO Praha, Beranových 667, Praha 9 – Letňany, vstupní hala 2 – přednáškový sál

Volný vstup Vám posíláme v příloze.

Srdečně jste zváni a těšíme se na setkání s Vámi i na stánku č. 304 hala 3 www.aquatherm-praha.com

S pozdravem

Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR

Vstupenka 

Setkání členů CTI ČR zakladatelů rodinných firem

18.7.2019 | Informace | 6 Komentářů

Vážení profesní přátelé,

léto se blíží a dovolené jsou za dveřmi. Připravili jsme pro členy cechu ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) dne 31.7.-1.8.2019 první setkání členů cechu, zakladatelů rodinných podniků. Cílem je pomoci českým rodinným firmám úspěšně předat řízení a posléze majetek nové generaci rodinných nástupců. Jde nám o to, aby české firmy zůstaly v rukou českých rodin.
Rodinná firma se drží svých hodnot, znamená spolehlivost, zodpovědnost a plné a bezvýhradné nasazení.

Předání firemního majetku do rukou další rodinné generace je úspěšné za předpokladu, že nastupující generace bude firmu dále rozvíjet, příp. bude investovat do vlastního kapitálu rodinné firmy.

„Rodinné podniky se staly základním kamenem české ekonomiky. Většina z nich prochází procesem předání na novou generaci vlastníků právě teď. V tomto období je rodinná firma nejvíce ohrozitelná. I když majitelé a nástupci chtějí společně dosáhnout úspěchu, tak přesto je to složitý projekt, ve kterém se za každou zásadní chybu tvrdě zaplatí. Tyto ztráty jdou od snížení likvidity, výkonu a obchodního potenciálu až po likvidaci podniku či prodej do rukou finančních fondů. V tomto případě se ztrácí výhody, které rodinné podnikání přináší obchodním partnerům, zaměstnancům, regionu a naší zemi. Ukazuje se, že firmy mohou přejít do další generace odhodlaných mladých podnikatelů, pokud rodiny zvládnou proces převodu vlastnictví. Odcházející generace zakladatelů a jejich nástupci potřebují pomoci. Je třeba řešit kvalifikované poradce, systém vzdělávání, podporovat růst a inovace, povzbudit k další expanzi. Nebude třeba vynaložit velkých nákladů na podporu rodinných firem, živností a farem, ale každá koruna investovaná do tohoto segmentu národního hospodářství se několikanásobně vrátí.“
Zdroj: AMSP ČR

Setkání se uskuteční 31.7. – 1.8.2019 v hotelu Atlantis u Brněnské přehrady v příjemném prostředí v pohodové atmosféře venkovně-přírodního areálu hotelu s velkým venkovním bazénem, rozsáhlým parkovištěm, tenisovými kurty, grill parkem.

Hlavním posláním je společný aktivní prožitek, originální a neopakující se program, navázání nových vztahů mezi rodinnými firmami, příběhy z rodinného podnikatelského prostředí.

Moderátorem „kulatého stolu“ rodinných firem bude Libor Musil, předseda představenstva LIKO-S, a. s. Slavkov u Brna, člen představenstva AMSP ČR, vítěz soutěže Rodinná firma roku 2014, firma zaměřující se na výrobu a montáž halových objektů, montovaných budov, interiérových příček atd. Propagátor zelených staveb. Jedinečný projekt slavkovského inovátora Liko Noe je jednou z nejzajímavějších staveb v České republice a stal se nejzdravější kanceláří roku.

Dvoudenní program Vám zašleme současně s potvrzením Vaší rezervace. Kapacita je omezena. Rezervaci zašlete nejpozději do 30.6.2019 na e-mail: cti@cechtop.cz

V příloze Vám posílám předběžný program setkání zástupců rodinných firem v oboru instalatér-topenář pořádaný CTI ČR ve spolupráci s AMSP ČR a TZB-Info.cz. Také jsou přílohou i reference účastníků setkání rodinných firem, které se uskutečnily v rámci aktivit Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Těšíme se na setkání s Vámi

Bohuslav Hamrozi
Prezident CTI ČR

Reference účastníků kulatých stolů rodinných firem
Závazná přihláška 

XV. ročník Vědomostní olympiády 2019

5.4.2019 | Informace | 6 Komentářů

Slavnostní předání cen XV. ročníku Vědomostní olympiáda 2019 Cechu topenářů a instalatérů České republiky a 13. ročníku soutěže MĚĎ 2019

Finále XV. ročníku Vědomostní olympiády Cechu topenářů a instalatérů České republiky se letos konalo v aule slavnostního historického sálu Vysokého učení technického v Brně s vyhlášením tří nejlepších žáků (soutěžících) a školy, ze které vzešel vítěz vědomostní soutěže. Součásti slavnostního aktu bylo i předání diplomů a cen 13. ročníku soutěže MĚĎ 2019

Tisková zpráva

XV. ročník Vědomostní olympiády 2019

Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů České republiky, Vážení profesní přátelé,
Cech topenářů a instalatérů České republiky pořádá v rámci XV. ročníku Vědomostní olympiády v oblastních krajských kolech veletrh škol.
Rádi bychom v regionálním středním školství podpořili zvýšení úrovně vzdělávání v profesních oborech ve spolupráci s firmami v oblasti technických zařízení budov.

Připravili jsme: termíny s místem konání krajského kola VX. ročníku Vědomostní olympiády, kde si žáci porovnají svoje vědomosti s jinými soutěžícími v krajských kolech,

Cílem XV. ročníku soutěže „Vědomostní olympiády 2019“ je podpořit soutěživost a zvyšování odborných znalostí učňovského dorostu, opakování učiva před závěrečnými zkouškami a především spolupráci členských firem po skončení studia.

Do programu zařadíme i prezentaci Vaší firmy v termínu:

Dne 9.dubna 2019 od 10.00 hodin, místo konání  Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g
Soutěžit budou žáci třetích ročníků Střední školy polytechnické Brno, Jílová, p.o., Středního odborného učiliště Kyjov, p.o., Střední odborné školy  Nové Město na Moravě, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vyškov.

Dne 11.dubna 2019 od 12.00 hodin, místo konání  Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55
Soutěžit budou žáci třetích ročníků Středního odborného učiliště stavebního v Plzni, Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, Střední odborné školy stavební Karlovy Vary, Střední školy a základní školy, Vimperk.

Dne 16.dubna 2019 od 11.00 hodin, místo konání Střední škola řemesel Frýdek-Místek, p.o.,Pionýrů 2069
Soutěžit budou žáci třetích ročníků Střední školy řemesel Frýdek-Místek,Střední školy technických oborů, Havířov Šumbark., Střední školy technický a služeb Karviná-Nové Město., Středního odborného učiliště stavebního, Opava.

Dne 17.dubna 2019 od 10.00hodin, místo konání Střední odborné učiliště Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110
Soutěžit budou žáci třetích ročníků Středního odborného učiliště Uherský Brod, Střední školy –Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí.

Dne 24.dubna 2019 od 11.00 hodin, místo konání Střední odborná škola Jarov, Učňovská 1/100, Praha 9
Soutěžit budou žáci třetích ročníků Střední odborné školy Jarov, Střední odborné školy a středního odborného učiliště Beroun, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Dubno., Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod., Střední odborné školy a středního odborného učiliště Hradec Králové, Střední odborné školy a středního odborného učiliště Kladno, Středního odborného učiliště stavebního a Střední odborné školy stavební Kolín II., Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Neratovice, Integrované střední školy v Slaný,  Střední školy služeb a řemesel, Stochov.

Dne 26.dubna 2019 od 9.30 hodin, místo konání Střední škola polytechnická Olomouc, Rooseveltova 79
Soutěžit budou žáci třetích ročníků Střední školy polytechnické v Olomouci, Střední průmyslové školy v Hranicích, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště strojírenského a stavebního v Jeseníku, Střední školy technické Přerov, Střední školy železniční, technické a služeb Šumperk, Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk.

Dne 29.dubna 2019 v 11.00 hodin, místo konání Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov, Na Průhoně 4800
Soutěžit budou žáci třetích ročníků Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy v Chomutově, Střední školy lodní dopravy a technických řemesel Děčín, Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb v Litoměřicích, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Roudnice nad Labem, Střední školy stavební a strojní Teplice, Střední průmyslové školy stavební a Střední odborné školy stavební a technické Ústí nad Labem.

Svoji žádost na prezentaci Vaší firmy v jednotlivých termínech prosím zašlete do 8.dubna 2019 na adresu cti@cechtop.cz

Krajská kola
Partnerství, firemní prezentace 

XV. Vědomostní olympiáda 2019

9.1.2019 | Informace | 6 Komentářů

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,

dovoluji si Vás oslovit v novém školním roce 2018/2019 a zaslat Vám přihlášku do soutěže XV. ročníku Vědomostní olympiády kde si Vaši žáci porovnají svoje vědomosti s jinými soutěžícími v krajských kolech nebo ve finále. Cílem XV. ročníku soutěže „Vědomostní olympiády 2019“ je podpořit soutěživost a zvyšování odborných znalostí učňovského dorostu, opakování učiva před závěrečn7mi zkouškami třetích ročníků a také užší spolupráce členských firem.

XV. ročník soutěže „Vědomostní olympiáda“ se koná za odborné garance Bohuslava Hamroziho, prezidenta CTI ČR, Ing. Andrzeje Bartośe, předsedy sekce CTI ČR „Vzdělávání“, doc. Ing. Aleše Rubiny Ph.D., Ing. Jakuba Vrány, Ph.D., zástupců Vysokého učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB.

Pod záštitou: Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Hospodářské komory ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB.

Generální partneři: KORADO, a.s., Kermi, s.r.o., Tzb Info, ESTAV.cz

Generálním mediálním partnerem této vědomostní soutěže je Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., viceprezidentka CTI ČR a ředitelka portálu TZB-info. Soutěž podpoří ve všech kolech zveřejněním informací i medailonků vítězů a drobnými dárkovými předměty. Pro vítěznou školu opět připraví atraktivní věcnou cenu, která bude škole sloužit v provozu, ale lze ji samozřejmě používat i v rámci výuky.

Soutěž je určena žákům třetích, případně druhých ročníků SOU a SOŠ v oboru instalatér.
Soutěžní otázky (studijní materiál) vychází ze znalostí probraného učiva dle osnov které jsou zpracovány ve vydané publikaci CTI ČR pod názvem Souhrn otázek a odpovědí pro instalatéry I. II. a částečně III. ročník SOŠ a SOU a další doplňující odborné otázky z oboru instalatérství a topenářství budou zpracované ve spolupráci s partnery soutěže a odbornými garanty.

Vědomostní olympiáda bude tříkolová: základní kola, krajská kola a kolo celorepublikové.

Základní kola se uskuteční v rámci jednotlivých, přihlášených SOU a SOŠ. Základní kolo se uskuteční do konce ledna 2019. Do krajského kola postoupí dva nejúspěšnější žáci z přihlášeného učiliště (prosím do přiložených formulářů uvádějte i náhradníka).

Krajská kola neproběhnou elektronicky a souběžně se soutěží Učeň instalatér ale formou písemných testů na centrech krajských škol za účasti partnerů členů CTI ČR a nově budou pozvání zástupci profesních firem i z řad nečlenů CTI ČR. Plánovaný termín krajských kol březen-duben 2019, podrobné instrukce Vám budou zaslány a zveřejněny na stránkách www.cechtop.cz až po uzavření základního kola VO 2019.

Celorepublikové kolo, vlastní finále soutěže se uskuteční na Vysokém učením technickém v Brně koncem dubna 2019.

Slavnostní předání cen vítězům soutěže XV. ročníku Vědomostní olympiády 2019 se bude konat v aule Vysokého učení technického v Brně včetně doprovodného programu za přítomnosti představitelů MŠMT ČR, HK ČR, VUT v Brně, AMSP ČR, prezidenta CTI ČR, generálních partnerů a hlavních partnerů, zástupců škol a rodičů.

Posílám Vám přihlášku školy do soutěže VX. ročníku VO 2019 a formulář výsledků základního kola soutěže.
Přihlášku školy zašlete do 15.1.2019, Vyplněný formulář výsledků základního kola zašlete do 31.ledna 2019 na cti@cechtop.cz

S přáním krásného a úspěšného NOVÉHO ROKU 2019!

Těším se na setkání a spolupráci s Vámi

Přihláška
Výsledky základního kola VO 2019
Otázky a odpovědi 1
Otázky a odpovědi 2
Otázky a odpovědi 3 

IV. ples Cechu topenářů a instalatérů České republiky

9.1.2019 | Informace | 6 Komentářů

Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů České republiky,

přijměte od nás pozvání na 14. ples Cechu topenářů a instalatérů České republiky, který se bude konat dne 16. února 2019 (sobota) od 19.00 hodin v hotelu CONTINENTAL Brno, Kounicova 6.

Připravili jsme pro Vás nezapomenutelný večer plný příjemné kulturní zábavy, hudby ale i zajímavých gastronomických zážitků.

 • K tanci a poslechu HITY 60. až 80. let české popmusic pod taktovkou zpěváka Stanislava Hložka
 • taneční ukázky DANZA Brno
 • moderátor večera Mgr. Viktor Janč
 • ples je spojen s tradičním rautem, bohatou tombolou spojenou s degustací moravských vín.

Moc se těšíme na setkání s Vámi a věříme, že tento večer bude naplněn dobrou zábavou a příjemnou atmosférou.

 • Rezervace slosovatelných vstupenek probíhá online, na cti@cechtop.cz od 7. 1. 2019 do 30.1.2019
 • Ubytování včetně parkování je zajištěno v hotelu CONTINENTAL Brno, Kounicova 6

Nabízíme Vám výjimečnou příležitost k příjemnému setkání členů cechu a jejich přátel, chceme vytvořit prostor pro společenská setkání během celého večera.

Těším se na setkání s Vámi

Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR


Rezervace jednotlivých vstupenek v hodnotě 550,- Kč přijímáme do 31. ledna 2019 na cti@cechtop.cz, tel.:730190840, dovolujeme si Vám nabídnout i formu partnerské účasti plesu dle smlouvy o propagaci. Návrh smlouvy pošleme po dohodě s vámi. Členové CTI ČR uzavřením této smlouvy získávají i zdarma celoroční inzerci v Časopise pro tepelnou techniku a instalace 2019.

Pozvánka 

25.ročník mezinárodní výstavy Infotherma 2018. Při zahájení výstavy Cech udělil značku Kvalita Garantována CTI ČR. Konference pod názvem „Nejnovější trendy ve vytápění, vzduchotechnice a domovních instalacích.

27.8.2018 | Informace | 6 Komentářů

Dvacáté páté pokračování mezinárodní výstavy Infotherma
O spolupráci, technických novinkách i vizích do budoucna

Dne 22. ledna byl na výstavišti Černá louka v Ostravě zahájen 25. ročník mezinárodní výstavy Infotherma.

Výstavu slavnostně zahájili:
Ing. Evžen Tošenovský Europoslanec Evropského parlamentu
Ing. Petr Valdman Ředitel Státního fondu životního prostředí ČR
Jarmila Uvírová Náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje
Ing. Vladimír Sochor Odbor energetické účinnosti a úspor MPO
Ing. Vladislav Král Odbor plynárenství a kapalných paliv MPO
Ing.Pavel Bartoš Ředitel Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

Při příležitosti zahájení výstavy INFOTHERMA 2018 byla předána ocenění a uznání. Cech topenářů a
instalatérů ČR udělil oficiálně společnosti TERMO KOMFORT, s.r.o. známku kvality „KVALITA
GARANTOVANÁ CTI ČR“ k výrobku Tepelná čerpadla DIMPLEX, systém vzduch-voda, typová
řada, LA 9,12, 18/S-TU(R)

Zcela zaplněné výstaviště více než 340 domácími i zahraničními vystavovateli představuje novinky, služby a náměty, kam by se mělo ubírat moderní a ekologické vytápění malých a středních objektů.

Na uživatele stále více doléhají pořizovací a provozní náklady moderního vytápění. Návštěvníci výstavy proto od ní očekávají náměty, jak je možno na vytápění ušetřit a zachovat komfort bydlení.

Téměř třetina výstavních ploch je věnována smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů. Prezentují se zde tradičně firmy s tepelnými čerpadly a solárními panely.

Návštěvníci dvacátého pátého ročníku mezinárodní výstavy Infotherma se mohli seznámit i s řadou námětů, jak energii vyrábějí a skladují v jednotlivých státech světa.

Součástí Infothermy byl tradičně obsáhlý doprovodný program, který probíhal na dvou místech, v kongresovém centru ve III.n.p. a ve vstupním areálu pavilonu A1.

V Kongresovém centru byla připravená zajímavá témata s nichž vybíráme doprovodný program Cechu topenářů a instalatérů České republiky, středu 24.1. Nejnovější trendy ve vytápění, vzduchotechnice a domovních instalacích – Biomasa jako energetická perspektiva pro města a obce – Nové trendy ve zdravotechnice – Eko-design ve vzduchotechnice – Tepelné čerpadlo umí topit, chladit, ohřívat vodu i větrat, ale jak správně vybrat a „nespálit se“ – Úprava a čištění odpadních vod a jejich opětovné využívání v RD – Nová technická řešení a nové směry – Nová tepelná čerpadla vzduch/voda ve čtvrtek.

Pro návštevníky je na Infothermě 2018 připraveno několik poradenských stánků.

Stánek Cechu topenářů a instalatérů připravil poradenství pro oblast vytápění, vzduchotechniky, obnovitelných zdrojů a energetiky, stánek TZB-info poskytl informace k aktuálním cenám plynu a elektřiny od jednotlivých dodavatelů a k porovnání nákladů na vytápění, Krajský úřad MSK podává informace ke Kotlíkovým dotacím a SFŽP k Nové zelené úsporám a Dešťovce.

Na žáky odborných škol čekaly technické zážitky, soutěže v technické dovednosti z oblasti TZB, které pro ně připravili zástupci sekcí Cechu topenářů a instalatérů ČR.

Nebylo vždy jednoduché eliminovat a reagovat na nejrůznější „koncepce“, dotace a směry často ovlivňovány lobbistickými a politickými tlaky. Jsme rádi, že máme o kolo sebe řadu moudrých spolupracovníků, vystavovatelů, pracovníků z výzkumných pracovišť, škol, cechů, svazů, asociací, společenství a pochopitelně mediálních partnerů, kteří nám názorově pomáhají připravovat výstavy s objektivními a realistickými pohledy na vytápění a možné úspory. Všem těm bychom chtěli upřímně a ze srdce poděkovat. I o tom by měla být Infotherma 2018.

Agentura Inforpres, pořadatel výstav Infotherma
www.infotherma.cz>

Pozvánka, program 

Soutěž Firma roku a Živnostník roku 2018

27.8.2018 | Informace | 6 Komentářů

Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů České republiky,

rádi bychom Vám oznámili, že i letos pokračujeme ve spolupráci s pořadateli podnikatelských soutěží o Ceny Hospodářských novin Firma roku 2018 a Živnostník roku 2018. Soutěže proto vnímáme jako podporu a popularizaci našeho oboru, proto tyto soutěže již tradičně podporujeme jako odborní podporovatelé projektu.

Vámi nominovaní kandidáti budou osloveni s informacemi o soutěžích a rovněž jim bude sděleno, kdo je do soutěží nominoval. Upozorňujeme, že nominací NEJSOU kandidáti do soutěží automaticky registrováni. Registrace proběhne až po jejich výslovném souhlasu.

Zájemci o účast v soutěži Firma roku 2018 odpovídají na stručné otázky, které charakterizují jejich firemní podnikání a také popisují svůj podnikatelský příběh. Nedílnou součástí hodnocení firem je také tzv. „scóring“, který zkoumá finanční ukazatele firem. Scóring vypočítává specializovaný software na základě rentability vlastního kapitálu a aktiv, běžné likvidity, pohotové likvidity a celkové zadluženosti, ale i její struktury, obrátky aktiv z tržeb, provozní marže a produktivity práce.

V jednotlivých krajích hlasuje odborná porota složená ze zástupců partnerů, asociací a cechů. Pro každé regionální kolo je určeno 10 firem, které uspěly nejlépe v hodnocení finančních ukazatelů, tzv. scóringu. Pořadí firem v jednotlivých krajích pak určuje odborná porota.

Do celorepublikového finále postupuje 14 vítězů krajských kol Firma roku 2018. Vítěze finálového kola určí celostátní porota. Vítězné firmy ze všech krajů se osobně prezentují před odbornou porotou. Ve finálovém kole záleží čistě na schopnostech prezentujících firem, jak se firmy orientují v konkurenčním prostředí, jak ambiciózní a reálné jsou jejich podnikatelské plány a jak přispívají k rozvoji okolí.

Zájemci o účast v soutěži Česká spořitelna Živnostník roku 2018 odpovídají na stručné otázky, které charakterizují jejich živnostenské podnikání. Dále popisují svůj podnikatelský příběh. Síla a hloubka podnikatelského příběhu pak rozhodují o postupu do jednotlivých krajských kol.

Do krajského finále postupuje celkem 10 živnostníků z každého kraje. Finalisty krajského kola hodnotí odborná porota, která má 5 – 10 členů a jsou v ní zastoupeny zástupci partnerů, zástupci vyhlašovatele, zástupci státní správy a zástupci podporovatelů projektu – svazů, asociací a cechů. Každý porotce ohodnotí nominované živnostníky a určí pořadí.

Do celorepublikového finále postupuje 14 vítězů krajských kol Živnostník roku 2018. Vítěze finálového kola určí celostátní porota. Vítězní živnostníci ze všech krajů se osobně prezentují před odbornou porotou. Ve finálovém kole záleží čistě na schopnostech prezentujících živnostníků, jak se podnikatelé orientují v konkurenčním prostředí, jak ambiciózní a reálné jsou jejich podnikatelské plány a jak přispívají k rozvoji okolí.

Vaší nominaci můžete uvést na cti@cechtop.cz a to do 10. června 2018.

Podmínky

Firma roku

Cena Hospodářských novin Firma roku 2018 je určena všem firmám v České republice, které splňují následující podmínky:

 • firma podniká v ČR dle platných zákonů a je zapsána v obchodním rejstříku
 • společnost má alespoň dvouletou účetní historii
 • obrat společnosti nepřesahuje hranici 1,5 mld. Kč
 • účastník není v insolvenci dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
 • nemá v evidenci daňové nedoplatky
 • statutární zástupce nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání soutěžícího, nebo pro trestný čin proti majetku
 • společnost nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Cena Hospodářských novin Česká spořitelna Živnostník roku 2018 je určena všem živnostníkům v České republice, kteří splňují následující podmínky:

 • podnikatel podniká v ČR dle platných zákonů a je minimálně 1 rok vlastníkem platného živnostenského listu nebo jiného oprávnění k podnikání dle platných právních předpisů
 • podnikatel nemá v evidenci daňové nedoplatky
 • účastník není v insolvenci dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
 • podnikatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání soutěžícího, nebo pro trestný čin proti majetku
 • podnikatel nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • 

  Výroční topenářskou cenu, Výroční instalatérskou cenu, Výroční topenářské uznání, Výroční instalatérské uznání, Dílo roku 2018, Cenu Franze Zieglera – THERMIA 2018

  21.5.2018 | Informace | 6 Komentářů

  V rámci doprovodného programu předání Zlatých medailí Stavebních veletrhů Brno v roce 2018 Cech topenářů a instalatérů České republiky udělil Výroční topenářskou cenu, Výroční instalatérskou cenu, Výroční topenářské uznání, Výroční instalatérské uznání, Dílo roku 2018, Cenu Franze Zieglera – THERMIA 2018.

  Bohuslav Hamrozi, prezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky, a Eva Svobodová, MBA, generální ředitelka AMSP ČR – Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR při zahájení Stavebních veletrhů v Brně v rámci slavnostního aktu udílení Zlatých medailí předávali oceněným diplomy a křišťálové ceny v kongresovém sále brněnských veletrhů v pavilonu P.

  Více informací… 

      
  PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

   Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.