Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Nezařazené

Doprovodný program CTI ČR při výstavě INFOTHERMA 2020

7.1.2020 | Informace | 6 Komentářů

Program konference CTI ČR 21.1.2020 konferenční sál

10.00 – 10.30 hod VYUŽITÍ ŠEDÝCH ODPADNÍCH VOD
Ing. Karel Plotěný, jednatel společnosti ASIO, spol.s.r.o.

10.30 – 11.00 hod VODA-KANALIZACE (Odhlučnění vnitřní kanalizace, materiály a detaily, elektrotvarovky)
Ing. Jakub Vrána Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov

11.00 – 11.45 hod TEPELNÁ ČERPADLA V TEORII A PRAXI
Ing. Josef Slováček, garant sekce oborové – oblast Obnovitelné zdroje CTI ČR

11.45 – 12.30 hod VELKOPLOŠNÉ SYSTÉMY, VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ, STĚNOVÉ A STROPNÍ VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ
Ing. Marcela Počinková, Ph.D.,Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov
Zástupci společnosti FV-PLAST, a.s.

12.30 – 13.00 hod ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV V ROCE 2020 Z POHLEDU STAVEBNÍKA
Doc. Ing. Petr Horák, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov

Čestnou vstupenku si vytiskněte, po vyplnění a předložení čestné vstupenky u pokladny je vstup na tento doprovodný program zdarma. Žádost o čestnou vstupenku zašlete na cti@cechtop.cz 

Plynárenská praktika pro pedagogy

9.1.2019 | Informace | 6 Komentářů

Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů české republiky,

dovolujeme si Vás pozvat na odborný akreditovaný kurz „Plynárenská praktika pro pedagogy“ který pořádá CTI ČR ve spolupráci se Středním odborným učilištěm plynárenským v Pardubicích dne 11.4.2019.

Odborný kurz je určen pracovníkům instalatérských firem, učitelům SOŠ a SOU, a to jak z pohledu získání nových informací z oblasti normalizace, tak také i z pohledu praktického použití jednotlivých soustav a jejich komponentů.

Popis kurzu: Jedná se o kurz, který je svou obsahovou náplní a strukturou zaměřený na:

Městské plynovodní sítě, přípojky a jejich rekonstrukce

 • nové materiály
 • technologie spojování
 • platné předpisy

Regulace tlaku

 • regulace z vysokotlaku /nové druhy stanic/
 • regulace středotlaká /nové konstrukce a druhy regulátorů/
 • platné předpisy

Odběrná plynová zařízení

 • domovní rozvody plynu
 • materiály
 • postup a zásady montáže
 • platné předpisy

Spalování topných plynů

 • teorie spalovacích procesů
 • hořáky

Plynové spotřebiče

 • druhy plynových spotřebičů včetně využití CNG v dopravě
 • postupy při instalaci spotřebičů
 • kondenzační plynové kotle
 • kogenerace
 • platné předpisy

Odtahy spalin

 • nové materiály a technologie
 • nejčastější závady
 • měření spalin a další měření
 • nové předpisy

Havárie na rozvodech plynu a jejich následky

Více informací v pozvánce dle přiložené přílohy. Svoje přihlášky zasílejte do 1. března 2019 na cti@cechtop.cz

Pozvánka
Přihláška 

Seminář na téma „Specifické technické a bezpečnostní aspekty instalace, větrání a přívodu vzduchu, uvedení do provozu, provozu, servisu, revizí plynových spotřebičů. Řešení praktických případů z praxe“.

2.6.2017 | Informace | 6 Komentářů

České sdružení pro technická zařízení, Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB pořádají pod záštitou Asociace malých a středních podniků a řemeslníků ČR odborný seminář na téma: SPECIFICKÉ TECHNICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INSTALACE, VĚTRÁNÍ A PŘÍVODU VZDUCHU, UVEDENÍ DO PROVOZU, PROVOZU, SERVISU, REVIZÍ PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ. ŘEŠENÍ PRAKTICKÝCH PŘÍPADŮ Z PRAXE.

Přihláška
Pozvánka a program 

Informace CTI ČR – oblast Vytápění

17.11.2016 | Informace | 6 Komentářů

„ S rozvojem internetového prodeje lze v současné době koupit cokoliv. Ne jinak tomu je i v oblasti topenářské techniky. Bohužel jsme se setkali a musíme upozornit

na  takové internetové prodejce, kteří nabízejí kotle, aniž by byly uzpůsobeny na technické podmínky našeho trhu.  Nevíme, zda je to úmysl nebo odborná neznalost.

Ze zdánlivě výhodného obchodu se může stát drahá záležitost. Při takto uvažované investici proto doporučujeme obrátit se raději na odborníka.“      

Šetření událostí při úniku plynu, výbuchu plynu a otravách spalinami z provozu plynových spotřebičů

28.8.2014 | Informace | 6 Komentářů

České sdružení pro technická zařízení, Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s., autorizované společenstvo pod záštitou Asociace krajů České republiky pořádají seminář na téma „Šetření událostí při úniku plynu, výbuchu plynu a otravách spalinami z provozu plynových spotřebičů“

Termín: 4.9.2014
Rozsah akce: 1 den
Místo konání: Střední škola polytechnická, Jílová 36g, Brno, PSČ 639 00

Program
Přihláška 

    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

  Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.