Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Sekce oborová

Informace CTI ČR – oblast Vytápění

17.11.2016 | Informace | 6 Komentářů

„ S rozvojem internetového prodeje lze v současné době koupit cokoliv. Ne jinak tomu je i v oblasti topenářské techniky. Bohužel jsme se setkali a musíme upozornit

na  takové internetové prodejce, kteří nabízejí kotle, aniž by byly uzpůsobeny na technické podmínky našeho trhu.  Nevíme, zda je to úmysl nebo odborná neznalost.

Ze zdánlivě výhodného obchodu se může stát drahá záležitost. Při takto uvažované investici proto doporučujeme obrátit se raději na odborníka.“      

V rámci energetické sekce Hospodářské komory byly projednávány začátkem měsíce října 2016 následující okruhy

2.11.2016 | Informace | 6 Komentářů
 1. Vývoj české energetiky v porovnání se SEK z roku 2015

  V současné době dochází k určitému zpoždění a to v oblasti připravovaného rozšíření JE v Dukovanech (dle expertů o cca 3 roky) a dále k neplnění úkolů v oblasti snižování spotřeby energie cestou zvyšování energetické účinnosti.
  HK ČR bude další vývoj monitorovat a k této problematice se vrátí začátkem příštího roku,po předložení
  hodnocení SEK MPO.

 2. Další rozvoj OZE v ČR.

  Projednávání bylo zaměřeno na další vývoj nových technologií,podpoře OZE,vlivy na distributory a spotřebitele energie.
  Byl projednáván neuspokojivý stav v zajištění notifikace evropskou komisí na rok 2016 a 2017. Na základě této skutečnosti ERÚ doposud nevyhlásil podporu KVET na rok 2016. Další jednání bude probíhat v listopadu 2016.

 3. Návrh antifosilního zákona (MŽP)

  Byly poskytnuty materiály,které hodnotí reálnost navržených cílů v úsporách CO2 a také dopady do podnikatelské sféry a do obyvatel.Stanovisko Energetické sekce bude formulováno také v listopadu 2016

 4. Energetická sekce rozšířila svoji činnost o využívání odpadů pro energetické účely

  Činnost byla zařazena do pracovní skupiny výroba a distribuce energie, kterou vede pan prof.ing.F.Hrdlička,CSc.

 5. Ing. Václav Hrabák
  předseda energetické sekce, člen představenstva Hospodářská komora ČR
  předseda sekce Oborové CTI ČR – oblast Energetika

  Mobilní telefon: 603 499 690
  www.komora.cz
  www.cechtop.cz 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb.

7.10.2016 | Informace | 6 Komentářů

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.

Odůvodnění předložení vyhlášky
Vyhláška
Formulář pro připomínky

Pokud máte k tomuto materiálu nějaké připomínky, neváhejte je zaslat nejpozději do 3. září 2014 na e-mail: Pripominkovani@komora.cz | www.komora.cz 

Novinka trhu – barevná tepelná čerpadla, velmi tichá i výkonná

7.10.2016 | Informace | 6 Komentářů

Těžiště činnosti této sekce v 1. čtvrtletí 2015
Pozvánka na certifikační kurz EU-CERT.HP

Novinkou na trhu tepelných čerpadel je nová produktová řada TBS značky Dimplex, která umožňuje přizpůsobit barvu tepelného čerpadla dle Vašeho přání. Můžete např. zvolit barevné provedení odpovídající barvě fasády Vašeho domu nebo takovou barvu, aby se čerpadlo mohlo nenápadně začlenit do okolní zeleně. Nebo chcete naopak nějakou výraznou barvu, která je zrovna „in“? Ani to není problém. Velký výběr z 1625 RAL barev jistě uspokojí i náročné zákazníky.

Tepelná čerpadla TBS se navíc vyznačují velmi tichým provozem a také malými náklady na instalaci. Velmi tichý provoz je zajištěn především díky zcela novému krytu, který umožňuje optimalizované proudění vzduchu a také díky uzavřenému prostoru kompresoru. Nízké hlučnosti napomáhá i nově navržený ventilátor, který filtruje nízké frekvence.

Produktová řada TBS zahrnuje dva modely: LA22TBS a LA28TBS. Jsou to velmi výkonná zařízení, která mohou vytopit plochy o rozloze až 500 m2, resp. 650 m2. Při tom potřebují pouze 25 % energie a zbylých 75 % si již samy získají z venkovního vzduchu. Jsou určena pro venkovní instalaci a mohou být umístěna jen 0,5 m od zdi domu. Kromě vytápění, zvládnou oba modely také komfortní ohřev teplé vody a jsou vhodné jak pro nové, tak pro stávající budovy.

Nová produktová řada TBS od Dimplexu, to je extrémně efektivní řešení tepla s inovativní protihlukovou technologií a moderním barevným designem.

TBS od Dimplexu


    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

  Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.