Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Školství – semináře

Odborné školení AMOS – Nové trendy a technologie v oblasti rozvodu vody a kanalizace

22.11.2013 | Informace | 6 Komentářů

Odborné školení se bude konat dne 12.12.2013 v rámci cyklu NOVÉ TRENDY A TECHNOLOGIE V OBLASTI ROZVODU VODY A KANALIZACE.

Seminář je určen převážně odborným učitelům Středních odborných škol a učilišť.
Účastníkům bude vydáno Osvědčení o absolvování vzdělávací akce.

Pozvánka 

Odborný kurz AMOS – Nové trendy a technologie v oblasti TZB

24.9.2013 | Informace | 6 Komentářů

Odborný kurz se bude konat dne 19.11.2013 v rámci cyklu NOVÉ TRENDY A TECHNOLOGIE V OBLASTI TZB jako pokračování na téma ROZVODY PITNÉ VODY PROVEDENÉ MĚDĚNÝMI TRUBKAMI A TVAROVKAMI NOVÉ NORMY PRO ROZVODY PITNÉ VODY SPRÁVNÉ ZÁSADY MONTÁŽNÍCH PRACÍ A PROJKTOVÁNÍ.

Seminář je určen převážně učitelům Středních odborných škol a učilišť Je ale také vhodný pro projektanty a pracovníky instalatérských firem a to jak z pohledu získání nových informací z oblasti normalizace, tak také i z oblasti provozní praxe. Je zde rovněž možnost získat odbornou literaturu, vztahující se k montáži a výpočtům měděných rozvodů v TZB.
Účastníkům bude vydáno Osvědčení o absolvování vzdělávací akce.

Více informací a přihláška 

Odborný kurz AMOS – Nové trendy a technologie v oblasti TZB

24.9.2013 | Informace | 6 Komentářů

Kurz se bude konat dne 5. a 13. listopadu 2013 v rámci cyklu NOVÉ TRENDY A TECHNOLOGIE V OBLASTI TZB jako pokračování na téma NOVÉ DIDAKTICKÉ POMŮCKY K VÝUCE ROZVODŮ VODY, PLYNU A VYTÁPĚNÍ V BUDOVÁCH.
Seminář je určen převážně učitelům Středních odborných škol a učilišť.
Účastníkům bude vydáno Osvědčení o absolvování vzdělávací akce.

Více informací a přihláška 

Odborné školení AMOS – Nové trendy a technologie v oblasti rozvodu vody a kanalizace

24.9.2013 | Informace | 6 Komentářů

Odborné školení se bude konat dne 1. a 2. října 2013 v rámci cyklu NOVÉ TRENDY A TECHNOLOGIE V OBLASTI ROZVODU VODY A KANALIZACE.

Seminář je určen převážně odborným učitelům Středních odborných škol a učilišť.
Účastníkům bude vydáno Osvědčení o absolvování vzdělávací akce.

Více informací a přihláška 

    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

    Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.