Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Celodenní semináře na téma bezpečnost plynových zařízení a základních požadavků na odběrná plynová zařízení

Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů České republiky,
posílám Vám termíny připravovaných celodenních na sebe navazujících seminářů. Cílem seminářů je jednoznačné uplatnění a předložení rámcových informací takovou formou, aby se účastníci seznámili se základními požadavky národní a evropské legislativy, týkající se zejména bezpečnosti a spolehlivosti provozu dle platných norem a certifikací, získá znalosti v oblasti rizik při provozu odběrných plynových zařízení a prevence poruch, nehod a havárií na odběrných plynových zařízeních………

Semináře jsou pořádány Cechem topenářů a instalatérů České republiky ve spolupráci s Českým sdružením pro technická zařízení.

Semináře jsou zařazeny do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT / 1 kreditní bod
do celoživotního vzdělávání Cechu topenářů a instalatérů ČR / 2 kreditní body

Termíny: 21.4.2021, 22.4.2021
Téma: Bezpečnost plynových zařízení, zásady provozu
Rizika při provozu odběrných plynových zařízení a prevence
Základní požadavky na odběrná plynová zařízení, uvádění plynových zařízení do provozu a provoz
Technická a provozní dokumentace odběrných plynových zařízení, povinnosti vlastníků, provozovatelů a uživatelů odběrných plynových zařízení
Místo konání: Výšková budova, Veletrhy Brno, a.s.
     

V nejbližším termínu Vás budeme informovat na www.cechtop.cz , www.cstz.cz, www.tzb-info.cz o programu dvou plánovaných seminářů konaných ve dnech 21. a 22. dubna 2021. 

    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

    Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.