Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Názvosloví
Názvosloví 1

Základní topenářské termíny a definice Názvosloví 1 (pdf) Tepelná soustava – soustava, ve které se teplo vyrábí a dopravuje kapalinami nebo parami potrubím ke spotřebičům. Sestává ze: – zdrojů tepla, – rozvodů tepla (tvoří je tepelná síť, úpravny parametrů a tepelné přípojky), – odběrů tepla. Rozsah tepelné soustavy může být meziměstský, městský, okrskový (areálový), objektový, […]

Více...

Názvosloví 2

Základní topenářské pojmy a definice Názvosloví 2 (pdf) Tepelná soustava – soustava, ve které se teplo vyrábí a dopravuje kapalinami nebo parami potrubím ke spotřebičům. Sestává ze: – zdrojů tepla, – rozvodů tepla (tvoří je tepelná síť, úpravny parametrů a tepelné přípojky), – odběrů tepla. Rozsah tepelné soustavy může být meziměstský, městský, okrskový (areálový), objektový, etážový, bytový. Tepelná […]

Více...
    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

    Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.