Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Doprovodný program CTI ČR při výstavě INFOTHERMA 2020

Program konference CTI ČR 21.1.2020 konferenční sál

10.00 – 10.30 hod VYUŽITÍ ŠEDÝCH ODPADNÍCH VOD
Ing. Karel Plotěný, jednatel společnosti ASIO, spol.s.r.o.

10.30 – 11.00 hod VODA-KANALIZACE (Odhlučnění vnitřní kanalizace, materiály a detaily, elektrotvarovky)
Ing. Jakub Vrána Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov

11.00 – 11.45 hod TEPELNÁ ČERPADLA V TEORII A PRAXI
Ing. Josef Slováček, garant sekce oborové – oblast Obnovitelné zdroje CTI ČR

11.45 – 12.30 hod VELKOPLOŠNÉ SYSTÉMY, VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ, STĚNOVÉ A STROPNÍ VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ
Ing. Marcela Počinková, Ph.D.,Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov
Zástupci společnosti FV-PLAST, a.s.

12.30 – 13.00 hod ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV V ROCE 2020 Z POHLEDU STAVEBNÍKA
Doc. Ing. Petr Horák, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov

Čestnou vstupenku si vytiskněte, po vyplnění a předložení čestné vstupenky u pokladny je vstup na tento doprovodný program zdarma. Žádost o čestnou vstupenku zašlete na cti@cechtop.cz 

    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

    Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.