Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Hygienické riziko znovuotevření škol, hotelů a provozoven – vodovod

doc. Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal, CTI ČR DOPORUČUJE

V době odstávky či omezení provozu objektů docházelo v rozvodech vody ke stagnaci a vhodným podmínkám pro rozvoj legionel. Provozovatel je zodpovědný za to, že voda odpovídá hygienickým požadavkům. Předejít zbytečným nákazám, znamená vnitřní vodovod řádně sanovat.

Nyní je, v podstatě více než v útlumu, řada zařízení, objektů, ať již jsou to hotely, školy, penziony…Bereme to jako nutnost vzhledem k situaci a jako důsledek opatření vlády. Každý objekt má technologická zařízení, u kterých se předpokládal provoz, a tak byly i navrženy. U řady z nich je období bez provozu problém. Typickými příklady jsou neprovozovaná vzduchotechnika a vnitřní vodovod. Pokud voda, ať studená nebo teplá nejsou v objektu odebírány, rozhodně je to z hlediska provozu vnitřního vodovodu „nenormální“ stav a z pohledu hygieny vody je to problém.

Celý článek

  • Nepoužívání vodovodu lze kvalifikovat jako havarijní stav
  • Prevence legionelové infekce – upozornění pro provozovatele hotelů a obdobných ubytovacích objektů
  • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
  • Výtah ze Zákona č. 258/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví a související předpisy
  • ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody
  • Příklad z praxe

PROVOZNÍ ŘÁD VNITŘNÍHO VODOVODU ŠKOLSKÉHO OBJEKTU

Tento provozní předpis byl vypracován CTI ČR pro zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví osob, přítomných v objektu……………….., a to jak z hlediska samotného provozu pro hygienické zabezpečení vody ve vnitřním vodovodu objektu, tak z hlediska provozu, údržby a řešení havarijních stavů. Cílem je komfort obslužnosti i trvalé hygienické zabezpečení veškeré vody dodávané vnitřním vodovodem do tohoto objektu………

V případě dalších informací nás neváhejte kontaktovat na cti@cechtop.cz nebo na tel: 730190840 

    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

    Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.