Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

INFOTHERMA 2014

Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s. se účastnil v oblasti odborného poradenství a jako mediální partner  XXI. ročníku největší specializované výstavy k vytápění, úsporám energie a využívání obnovitelných zdrojů  INFOTHERMA 2014 ve dnech 13.-16. ledna  2014 na výstavišti Černá louka v Ostravě. 

    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

    Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.