Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Kalendář 2017

při příležitosti XXV. výročí založení Cechu topenářů a instalatérů České republiky

Návrh kalendáře a další podmínky:
Jeden list kalendária bude obsahovat jednotýdenní kalendárium s prostorem určeným pro Vaši reklamu o rozměrech 27 x 8,5 cm. Tento prostor je určen pro Vaši reklamu, logo, včetně kontaktů. Prosíme o dodání Vašich podkladů o rozměrech 27 x 8,5 cm.

Vlastní kalendář má rozměry 28 x 23,5 cm, jednotlivé listy kalendáře jsou spojeny spirálou a ve spodní části kartonáže, která přesahuje jednotlivé listy kalendária o 3,5 cm bude v její pravé části vytisknuto logo CTI ČR, v levé části vytisknuto logo Vaší firmy, včetně Vaší adresy a kontaktů, které nám sdělíte.

Kalendář vyjde v nákladu 3 000 ks a současně bude doplněn o významné topenářské výstavy, rovněž

Více informací… 

    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

    Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.