Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Konference

„Dopady novely zákona o hospodaření s energii na majitele, správce nemovitostí, provozovatele a vlastníky tepelných hospodářství“

Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s., při Stavebních veletrzích v Brně IBF a DSB a veletrhů URBIS Invest, Urbis Technologie, Envibrno, Mobitex dne 25. 4. 2013 pořádal konferenci na téma „Dopady novely zákona o hospodaření s energii na majitele, správce nemovitostí, provozovatele a vlastníky tepelných hospodářství“.

Program:

Energetický nástroj, jako nástroj ke snižování energetické náročnosti. Státní podpora snižování energetické náročnosti
Ing. Pavel Gebauer, ředitel sekce energetiky

Energetický zákon a prováděcí vyhlášky
Miroslav Vybíral, energetický specialista

PNB-Trendy a vývoj v úspoře energie v budovách
Hana Londinová, energetický specialista

Kompetence Státní energetické inspekcev a restrikce v případě porušení zákona
Mgr. Jan Teicher, Základní odborová organizace ČR-Státní energetická inspekce, Ústřední inspektorát Praha

Komplexní zateplení objektu, jako prostředek k dosažení energetických úspor
Ing. Vítězslav Dvorský, DaF PROJEKT, s.r.o.

Netradiční technické prostředky na snížení energetické náročnosti
Energetický management – Jan Kazda, SYSTHERM s.r.o., Plzeň

Značka kvality pro tepelná čerpadla
Ing. Josef Slováček, Termo komfort s.r.o.

Pozvánka


    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

    Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.