Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Kurz AMOS na téma: Úprava a dezinfekce pitné vody podle platné legislativy…

Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů České republiky, Vážení profesní přátelé,

cech ve spolupráci se společností Středisko mědi, pořádá dne 10. ledna 2017 odborný kurz v rámci cyklu NOVÉ TRENDY V OBLASTI TZB
jako pokračování na téma

ÚPRAVA A DEZINFEKCE PITNÉ VODY PODLE PLATNÉ LEGISLATIVY
POUŽITÍ ANTIMIKROBIÁLNÍCH KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ
SOUTĚŽNÍ AKCE MĚDĚNÝCH ROZVODŮ V ROCE 2017

Odborný kurz je určen učitelům Středních odborných škol a učilišť, projektantům, pracovníkům instalatérských firem, a to jak z pohledu získání nových informací z oblasti normalizace, tak také i z pohledu možné ochrany proti legionellám v pitné vodě a žloutence a to využitím vhodných konstrukčních materiálů v TZB. Účastníkům bude vydáno Osvědčení o absolvování vzdělávací akce a odborná literatura vztahující se k montáži a výpočtům měděných rozvodů v TZB. Vzdělávací program kurzu AMOS akreditace č.j.: MSMT-35819/2013-1 uděleno MŠMT.

Program
Přihláška 

    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

    Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.