Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Tisková zpráva – udílení Merkurovy medaile

Prezidentem CTI ČR Bohuslavem Hamrozim byli navrženi dva členové Cechu (CTI ČR) na Merkurovu medaili udílenou prezidiem Hospodářské komory ČR, za ocenění osobnosti podnikatelského a veřejného života.

Ing. Andrzej Bartoś, ředitel Střední školy polytechnické, Brno, Jílová 36g, viceprezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky pro činnost vzdělávání, členem pracovní skupiny Vzdělávání a lidské zdroje Jihomoravského kraje, člen Rady pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje.
Podílel se na odborných publikačních prací: ŠVP-učební obor instalatér, studijní učební obor Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, studijní obor Technická zařízení budov. Je spoluautorem odborné publikace „Provádění topenářských prací“. V rámci výměnných odborných stáží žáků spolupracuje se školami v zahraničí (Holandsko, Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko).

Organizuje rekvalifikační kurzy a vzdělávání dospělých, řídí krajská centra škol oboru instalatér.
Od roku 1997 připravuje a je garantem školských a krajských kol celostátní Soutěže odborných dovedností „Učeň instalatér“.

Veletrhy Brno, a.s., které jsou nejvýznamnější veletržní správou ve střední Evropě. Hlavní činností je pořádání veletrhů a výstav ve vlastním výstavním areálu a poskytování veletržních služeb.

Veletrhy Brno jsou organizátorem odborných mezinárodních veletrhů na základě potřeb sektorů české ekonomiky. Podporují neziskové oblasti, kulturu, sport i města. Svoji kvalitní infrastrukturou jsou na evropské úrovni s dlouhodobou veletržní tradicí. Aktivně spolupracují s vysokými, odbornými a učňovskými školami příslušného směru. Podporují profesní vzdělávání na všech stupních.
Mezinárodní veletrhy na brněnském výstavišti jsou zrcadlem a vizitkou české ekonomiky v oborech pro rozvoj obchodu a exportu. Staly se významným ekonomickým ukazatelem veletržního města Brna a jihomoravského regionu.

Za významnou podporu v oblasti podnikání, úsilí o rozvoj českého hospodářství či zahraničního obchodu získalo v předvečer 28. sněmu Hospodářské komory ČR ocenění 34 osobností a organizací.

Merkurovy medaile oceněným předalo prezidium Hospodářské komory České republiky. Letos Komora předala celkem 8 zlatých, 13 stříbrných a 13 bronzových medailí osobnostem a organizacím české ekonomiky.

Stříbrnou Merkurovu medaili získal viceprezident CTI ČR Ing.Andrzej Bartós,

Zlatou Merkurovu medaili získal člen CTI ČR Veletrhy Brno a.s.    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

    Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.