Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Moderní software proniká i do topenářství

Společnost Biesdorf Technologies připravila pro členy Cechu topenářů a instalatérů České republiky, o.s., speciální nabídku. Základem nabídky je inteligentní informační systém INTIS s ekonomickými moduly (objednávky, smlouvy, zakázky, fakturace, úhrady), což je varianta nabídky vhodná zejména pro drobné živnostníky – tedy 1 Kč ročně za licenci a 1 000 Kč ročně za hosting systému v datahouse (vše bez DPH). Tato varianta je určena pro jednoho uživatele.
Druhá varianta nabídky je doplněna o moduly určené pro větší společnosti (navíc docházka, úkoly, jednání, korespondence) a v této podobě již představuje ucelený informační systém. Cena pro členy cechu za toto řešení je 5 000 Kč ročně za licenci a 3 000 Kč ročně za hosting systému v datahouse (vše bez DPH). Druhá varianta je určena pro až deset uživatelů.

Moderní software

 www.biesdorf.cz  | www.intis.cz


    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

    Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.