Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.

Odůvodnění předložení vyhlášky
Vyhláška
Formulář pro připomínky

Pokud máte k tomuto materiálu nějaké připomínky, neváhejte je zaslat nejpozději do 3. září 2014 na e-mail: Pripominkovani@komora.cz | www.komora.cz 

    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

    Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.