Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

NOVÉ TRENDY V OBLASTI TZB

CTI ČR a Středisko mědi, pořádá odborný kurz v rámci cyklu NOVÉ TRENDY V OBLASTI TZB

jako pokračování na téma

ochrana vnitřního vodovodu před zpětným průtokem,

příprava a rozvod teplé vody,

PROBLEMATIKA ROZVODŮ PITNÉ VODY, MĚDĚNÉ TRUBKY A TVAROVKY, INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÝ SYSTÉM INVYSYS, ODBORNÉ VÝUKOVÉ MATERIÁLY NA WEBU

Odborný kurz je určen učitelům Středních odborných škol a učilišť, projektantům, pracovníkům instalatérských firem, a to jak z pohledu získání nových informací z oblasti normalizace, tak také i z oblasti provozní praxe. Účastníkům bude vydáno Osvědčení o absolvování vzdělávací akce a odborná literatura vztahující se k montáži a výpočtům měděných rozvodů v TZB. Vzdělávací program kurzu AMOS číslo akreditace č.j.: MSMT-33973/2013-2-695 uděleno MŠMT.

Pozvánka
Přihláška 

    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

    Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.