Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Nové trendy v oblasti TZB

Vzdělávací zařízení Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s. ve spolupráci se společností Strojírenský zkušební ústav, s.p.
si Vás dovolují pozvat na
odborný kurz
A M O S
který se bude konat dne 6.11.2015
v rámci cyklu
NOVÉ TRENDY A TECHNOLOGIE V OBLASTI TZB
na téma:
Zkoušky výrobků tepelné techniky v současnosti, vazba na ekodesign a energetické štítkování

Dne 6. 11. 2015 proběhlo v SZÚ školení AMOS týkající se nových trendů a technologií v oblasti TZB. Školení bylo pořádáno pod hlavičkou Cechu topenářů a instalatérů České republiky.
Zaměstnanci SZÚ ze zkušebny tepelné techniky a ekologických zařízení se věnovali zejména problematice zkoušení a certifikace jednotlivých skupin výrobků z oblasti TZB, jako jsou např. lokální topidla na tuhá paliva, tepelná čerpadla, kotle na tuhá paliva, spotřebiče plynných paliv, ohřívače vody a plynové kotle.
Velká část byla také věnována ekodesignu a energetickému štítkování.

Více informací:
Program
Závazná přihláška
Dopravní spojení    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

    Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.