Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Odborný kurz AMOS – Nové trendy a technologie v oblasti TZB

Kurz se bude konat dne 5. a 13. listopadu 2013 v rámci cyklu NOVÉ TRENDY A TECHNOLOGIE V OBLASTI TZB jako pokračování na téma NOVÉ DIDAKTICKÉ POMŮCKY K VÝUCE ROZVODŮ VODY, PLYNU A VYTÁPĚNÍ V BUDOVÁCH.
Seminář je určen převážně učitelům Středních odborných škol a učilišť.
Účastníkům bude vydáno Osvědčení o absolvování vzdělávací akce.

Více informací a přihláška 

    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

    Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.