Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Odborný kurz „Požadavky a předpisy pro projektování, stavbu, zkoušení a provoz domovních plynovodů“

Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů České republiky,

dovolte mi Vás pozvat na sérii zajímavých přednášek, které jsou vedeny našimi odborníky z Českého sdružení pro technická zařízení Ing. Jiřím Buchtou CSc., soudním znalcem technické obory různé se specializací plynové zařízení (topné a technické plyny) a Ing. Miroslavem Burišinem dne 19. května 2021


Odborný kurz pod názvem

POŽADAVKY A PŘEDPISY PRO PROJEKTOVÁNÍ, STAVBU, ZKOUŠENÍ A PROVOZ DOMOVNÍCH PLYNOVODŮ.

RIZIKA PŘI PROVOZU ODBĚRNÝCH PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ A PREVENCE PORUCH, NEHOD S HAVÁRIÍ NA ODBĚRNÝCH PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ.


Výběr z programu – celý program viz příloha

 1. Předpisy pro projektování, stavbu a provoz domovních plynovodů do přetlaku 5,0 bar.
 2. Přehled současných materiálů pro domovní plynovody. Specifické požadavky na provedení montáže, vedení a kvalifikaci osob.
 3. Požadavky na provedení zkoušek pevnosti, těsnosti, provozuschopnosti, kritéria pro hodnocení zkoušek.
 4. Povinnosti provozovatelů, ověření podmínek pro bezpečný a spolehlivý provoz. Stav plynového zařízení, povinnosti provozovatele zařízení, větrání, přívod vzduchu, stavební úpravy v objektu.
 5. Podmínky bezpečného provozu spotřebičů kategorie A a C
 6. Podmínky bezpečného provozu spotřebičů kategorie B

Účast je hodnocena dvěma body dle platných Směrnic CTI ČR, Osvědčení o absolvování vzdělávací akce CTI ČR.

Po registraci Vám zašleme potvrzení vaší účasti, mapu místa konání a dopravní informace.

Těšíme se i na vaše firemní prezentace z oblasti vytápění-plyn. Svoje požadavky na firemní prezentace zašlete nejpozději do 30. dubna 2021.

Pozvánka a program


  Závazná přihláška
  Mám zájem o prezentaci firmy v rámci dopoledního / odpoledního bloku přednášek:

  Souhlasím s použitím údajů uvedeným na této přihlášce pro účely tohoto kurzu a jsem obeznámen(a) s ochranou osobních údajů
  Odesláním potvrzuji, že jsem se seznámil/a s pravidly registrace a souhlasím s nimi.

  

      
  PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

   Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.