Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Odborný kurz v rámci cyklu NOVÉ TRENDY A TECHNOLOGIE V OBLASTI TZB

Odborný kurz dne 19.11.2013 v rámci cyklu NOVÉ TRENDY A TECHNOLOGIE V OBLASTI TZB jako pokračování na téma ROZVODY PITNÉ VODY PROVEDENÉ MĚDĚNÝMI TRUBKAMI A TVAROVKAMI, NOVÉ NORMY PRO ROZVODY PITNÉ VODY, SPRÁVNÉ ZÁSADY MONTÁŽNÍCH PRACÍ A PROJKTOVÁNÍ.

Odborný kurz je určen převážně učitelům Středních odborných škol a učilišť. Je ale také vhodný pro projektanty a pracovníky instalatérských firem, a to jak z pohledu získání nových informací z oblasti normalizace, tak také i z oblasti provozní praxe. Rovněž je možnost získat odbornou literaturu, ztahující se k montáži a výpočtům měděných rozvodů v TZB. Účastníkům bude vydáno Osvědčení o absolvování vzdělávací akce viz příloha.

Pozvánka
Přihláška 

    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

    Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.