Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Plynárenská praktika pro pedagogy

Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů české republiky,

dovolujeme si Vás pozvat na odborný akreditovaný kurz „Plynárenská praktika pro pedagogy“ který pořádá CTI ČR ve spolupráci se Středním odborným učilištěm plynárenským v Pardubicích dne 11.4.2019.

Odborný kurz je určen pracovníkům instalatérských firem, učitelům SOŠ a SOU, a to jak z pohledu získání nových informací z oblasti normalizace, tak také i z pohledu praktického použití jednotlivých soustav a jejich komponentů.

Popis kurzu: Jedná se o kurz, který je svou obsahovou náplní a strukturou zaměřený na:

Městské plynovodní sítě, přípojky a jejich rekonstrukce

 • nové materiály
 • technologie spojování
 • platné předpisy

Regulace tlaku

 • regulace z vysokotlaku /nové druhy stanic/
 • regulace středotlaká /nové konstrukce a druhy regulátorů/
 • platné předpisy

Odběrná plynová zařízení

 • domovní rozvody plynu
 • materiály
 • postup a zásady montáže
 • platné předpisy

Spalování topných plynů

 • teorie spalovacích procesů
 • hořáky

Plynové spotřebiče

 • druhy plynových spotřebičů včetně využití CNG v dopravě
 • postupy při instalaci spotřebičů
 • kondenzační plynové kotle
 • kogenerace
 • platné předpisy

Odtahy spalin

 • nové materiály a technologie
 • nejčastější závady
 • měření spalin a další měření
 • nové předpisy

Havárie na rozvodech plynu a jejich následky

Více informací v pozvánce dle přiložené přílohy. Svoje přihlášky zasílejte do 1. března 2019 na cti@cechtop.cz

Pozvánka
Přihláška 

    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

  Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.