Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Podpora podnikání na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu

Naleznete zde:
Jednotný registrační formulář
Jednotný registrační formulář slouží podnikatelům ke splnění jejich oznamovacích povinností při zahájení a v průběhu živnostenského podnikání. Zde naleznete veškeré potřebné formuláře.
Rádce (nejen pro začínající) podnikatele
Informace o základních požadavcích, které stanoví právní předpisy pro zahájení a průběh živnostenského podnikání.
Popis rozhraní pro externí odběratele
Předávání údajů podle § 45a a § 48 živnostenského zákona

http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/crm/ 

    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

    Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.