Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Pozvánka na Vědomostní olympiádu CTI ČR doprovodný program AQUATHERM PRAHA 2020

Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů České republiky,

dne 3.3. 2020 se uskuteční soutěž XVI. ročníku Vědomostní olympiády v rámci výstavy AQUATHERM Praha 2020, kde si žáci porovnají svoje vědomosti s jinými soutěžícími SOŠ a SOU. Naváží osobní vztahy se zástupci vystavujících firem a povědomí o firmě a jejím produktu, které tak mohou při příležitosti této výstavy získat. Účelem je i srovnávání úrovně jednotlivých škol a podpory ve výbavě odbornými pomůckami a ukázky nových postupů v oblasti servisních činností.

XVI. ročník soutěže „Vědomostní olympiády“ se koná za odborné garance Bohuslava Hamroziho, prezidenta CTI ČR, Ing. Andrzeje Bartośe, předsedy sekce CTI ČR Vzdělávání, doc. Ing. Aleše Rubiny Ph.D., Ing. Jakuba Vrány, Ph.D., zástupců Vysokého učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ustav TZB.

Pod záštitou a za účasti zástupců:
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Hospodářské komory ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ustav TZB.

Generální partneři:

Generálním mediálním partnerem této vědomostní soutěže je Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., viceprezidentka CTI ČR a ředitelka portálu TZB-info a ESTAV.CZ.

Hlavní partneři:

Hlavními organizátory Vědomostní olympiády 2020 je Cech topenářů a instalatérů České republiky a oborový portál TZB-info zaměřený na stavebnictví, úspory energií a související obory technická zařízení budov.

Předseda poroty soutěže VO 2020: Ing. Andrzej Bartoś, předseda sekce Vzdělávání CTI ČR

Soutěžní otázky (studijní materiál) vychází ze znalostí probraného učiva dle osnov a další doplňující otázky od generálních partnerů, kteří se žákům představí ve své prezentaci před soutěží.

Místo konání: PVA EXPO Praha, Beranových 667, Praha 9 – Letňany, vstupní hala 2 – přednáškový sál

Volný vstup Vám posíláme v příloze.

Srdečně jste zváni a těšíme se na setkání s Vámi i na stánku č. 304 hala 3 www.aquatherm-praha.com

S pozdravem

Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR

Vstupenka 

    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

    Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.