Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Přihláška


CTI ČR mělo ustavující schůzi v prosinci 1991 v Brně.
Účelem a cílem CTI ČR je sjednocení podnikatelských aktivit v oblasti topenářské, instalatérské a dalších návazných profesí na území ČR, zaměřených na výrobu, projekci, obchod v daném oboru, montáž a servis.
Hlavním posláním cechu je vytvářet podmínky pro prohlubování profesní cti, tradic a úrovně, zkvalitnění vztahů vůči spotřebitelům a pro podnikatelskou úspěšnost svých členů.

Zavazná příhláška Cechu topenářů a instalatérů České republiky, o.s.

    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

    Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.