Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Proč být členem CTI ČR


Přihláška

Členství v profesních asociacích mohou být rozdílné. Někdy Vám poskytnou jasně určenou přidanou hodnotu jindy najdete prostor pro úsporu nákladů nebo přímou podporu svého podnikání.

Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s., svým 410 členům nabízí v současné době celou řadu projektů, jejichž hodnota významně překračuje poplatky za členství.

Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s., autorizované společenstvo je otevřeno pouze kvalitním firmám, našimi členy jsou:

 • realizační topenářské a instalatérské firmy, které dodržují technologie, normy, pravidelně vzdělávají sebe i zaměstnance a k zákazníkům mají profesionální přístup,
 • výrobci a dovozci poskytující firmám kvalitní produkty, technický servis,
 • prodejci produktů si váží klienta,
 • školy, které dávají zvýšený důraz na výuku dovedností a mají k tomu vytvořeny praktické dílny a odbornou literaturu.

Základní dokumenty a  informace CTI ČR                                                                  

 • Stanovy
 • Stavovský kodex
 • Prezidium CTI ČR a Dozorčí rada CTI ČR
 • Přihláška
 • Členské poplatky
 • Členský průkaz
 • Osvědčení o přihlášení ke stavovskému kodexu CTI ČR
 • Časopis pro tepelnou techniku a instalace
 • Internetové stránky CTI ČR, www.cechtop.cz

CTI ČR organizuje

 • Soutěž odborných dovedností ,, Učeň instalatér“.
 • Soutěž  ,,Vědomostní olympiáda“.
 • Odborné programy ,, AMOS“,  ,,JOULE“.
 • Cechovní setkání s firmami, partnery a přáteli….
 • Pořádání konferencí, školení a seminářů.
 • Vydávání Učebních textů pro topenářské mistry a ostatní odborné publikace (,,Topenářské svazky“, Minitep“,  ,,Souhrn otázek a odpovědí pro instalatéry“, ,,Pravidla praxe“).
 • Udílení cen za nejlepší ,,Bakalářské práce“.
 • Udělení  ,,Výročních cen (Výroční topenářská cena a Výroční instalatérská cena)“.
 • Udílení cen  ,,Výroční uznání (Výroční topenářské uznání a  Výroční instalatérské uznání)“.
 • Udílení cen  ,,Značka kvality“.
 • Udílení cen  ,,Dílo roku“.
 • Udílení ceny ,,Franze Zieglera“.

Výhody pro členy CTI ČR

 • Členství v prestižním profesním společenství.
 • Přidružené členství v Hospodářské komoře ČR (logo, časopis Komora).
 • Bezplatná právní poradna.
 • Bezplatný  Časopis pro tepelnou techniku a instalace.
 • Bezplatný odběr  odborné publikace.
 • Bezplatné komentáře k vydaným normám ÚNMZ.
 • Možnost hájit a prosazovat své zájmy.
 • Po dobu čtyřletého funkčního období být ve funkci čestného člena prezidia CTI ČR.
 • Nové kontakty v rámci členské základny, užší spolupráce a komunikace s výrobci a dovozci.
 • Možnost účastnit se řady seminářů, školení, mezinárodních a oblastních veletrhů.
 • Pravidelné informace o nových materiálech, vybavení a technologiích.
 • Vstup na web cechu, kde je rozvíjen rozcestník profesních a podnikatelských informací.
 • Možnost připomínkovat technické normy.
 • Používat logo cechu, které je registrovanou ochrannou známkou, na svých vizitkách, webu, letácích, inzerci, polepu auta atd.
 • Osvědčení o členství.
 • Bezplatné zveřejnění kontaktních dat firmy v rámci různých odborných almanachů, databází, veletrhů atd.

 

Členství v Cechu topenářů a instalatérů se stává pro Vás přidanou hodnotou ve Vašem podnikání, neváhejte nás kontaktovat.

Cech topenářů a instalatérů České republiky,o.s., autorizované společenstvo,

se sídlem Hudcova 424/56B, 621 00 Brno,

Tel./fax: 541 120 565, e-mail: cti@cechtop..cz, www.cechtop.cz

IČ: 44991771 DIC: CZ44991771


    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

  Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.