Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Profesní kvalifikace „Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů“ (26-274-M)

INFORMACE KE ZKOUŠKCE „INSTALATÉR SOUSTAV S TEPELNÝMI ČERPADLY A MĚLKÝCH GEOTERMÁLNÍCH SYSTÉMŮ“ (26-074-M)

Místo konání: ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ENBRA v Popůvkách u Brna – Centrála společnosti ENBRA, a.s., Vintrovna 404 – Popůvky u Brna.
Termín konání: 29.6.2016 (středa) – v době od 8:00 do 16:00 hodin (káva a oběd je pro účastníky zkoušky zajištěn)

Sraz ve ŠKOLÍCÍM STŘEDISKU ENBRA v 8.00 hodin – prezence (viz plánek v příloze)
GPS: 49°10’49.235″N, 16°29’15.828″E – do navigace zadat Vintrovna 404, Popůvky

Uchazeč při prezenci předloží:

 • občanský průkaz či jiný doklad osvědčující jeho totožnost (předložit při prezenci na zkoušku) (Pozn.: Zdravotní způsobilost není nyžadována)
 • doklad o vzdělání – předepsané kvalifikaci (postačují oscanované kopie – nejlépe zaslat předem) – případně originál dokladu předložit při prezenci na zkoušku, případně i Živnostenský list, potvrzení o praxi apod.

PLATBA – cena: 7.260,- Kč (včetně DPH): v hotovosti na místě, po dohodě (předem) je popřípadě možná také úhrada fakturou
(nutné zaslat fakturační údaje a částku uhradit převodem před konáním zkoušky)
Vstupním kvalifikačním požadavkem je:

 • střední odborné vzdělání s výučním listem v oboru 36-52-H/01 Instalatér, zaměření topenář, přičemž v minulosti se mohlo jednat o tyto obory: 0618 – přibližně do roku 1980, 09-78-2 – přibližně do roku 1992, 36-78-2 – přibližně do roku 2004, 36-52-H/001 – přibližně do roku 2009
 • nebo střední odborné vzdělání s výučním listem v oboru 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje, se specializací pro chladicí a klimatizační techniku
 • nebo úplné střední odborné vzdělání (ÚSO) s maturitou technického směru
 • nebo vyšší odborné vzdělání technického směru
 • nebo vysokoškolské vzdělání technického směru
 • nebo osvědčení o získání profes. kvalifikace Topenář (36-004-H) na základě zákona č.179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Účastníkům bude do 5-ti dnů písemně oznámen výsledek zkoušky a při úspěšném absolvování jim bude odesláno Osvědčení o úspěšném absolvování zkoušky (po uhrazení poplatku)

NA TUTO ZKOUŠKU JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT PŘÍMO NA NAŠEM WEBU WWW.ENBRA.CZ NA SAMOSTATNÉ STRÁNCE: HTTP://SKOLENI.ENBRA.CZ/
KONKRÉTNĚ: 29.6.2016 http://skoleni.enbra.cz/skoleni/zkouska-profesni-kvalifikace-instalater-soustav-s-tepelnymi-cerpadly-a-melkych-geotermalnich-systemukod-26-074-m-4/

 • PŘIHLÁSIT JE TAKÉ MOŽNÉ TELELEFONICKY (TEL.Č. 734 367 756), NEBO E-MAILEM: KINCL@ENBRA.CZ
 • NA: HTTP://SKOLENI.ENBRA.CZ/ NALEZNETE TERMÍNY VŠECH PLÁNOVANÝCH ŠKOLENÍ A ZKOUŠEK POŘADANÝCH SPOLEČNOSTÍ ENBRA


Kontaktní e-mail: zkousky406@enbra.cz

Mapa 

    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

  Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.