Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Projektování, montáž a provoz tepelných spotřebičů připojených na odvod spalin

Seminář

Projektování, montáž a provoz tepelných spotřebičů připojených na odvod spalin

se blíží do 20.11.2019 máte možnost se přihlásit

SEMINÁŘ je určen pro pracovníky technického zařízení budov v oblasti topenářské, instalatérské a dalších návazných profesí zaměřených na projekci, montáž, servis, výrobu, dále pro stavební firmy, stavební dozor a bytová družstva, a to z pohledu získání nových informací, tak také i z provozní praxe a legislativy.
Kurz je hodnocen 2 body pravidelných odborných zdokonalovacích školení pro uznání certifikace CTI ČR.

V programu je i praktická ukázka nového způsobu řešení servisu – opravy. Základní myšlenkou je zkombinovat zkušenosti výrobce a servisní kapacitu montážní firmy. Obsahem je také zaměření zejména na právní úpravu – čištění, kontrola a revize spalinové cesty (Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška MV č.34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty) včetně prezentace nevhodně provedených spalinových cest a jejich následků.

Místo konání: Strojírenský zkušební ústav v Brně, Hudcova 424/56, Brno-Medlánky

Účast posluchačů je limitována, svoje přihlášky zasílejte nejpozději do 20.listopadu 2019 prostřednictvím této zprávy dle níže uvedeného formuláře.

Pozvánka
Prihlaska 

    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

    Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.