Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Odborná literatura


TP H 261 95 Hydraulika otopných soustav s termostatickými ventily
TP H 341 96 Předávací stanice tepla
TP H 131 96 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění, ohřívání užitkové vody
TP H 132 98 Ohřívání užitkové vody
TP H 221 98 Názvosloví pro topenáře
TP H 126 99 Modernizace tepelných soustav v bytových objektech, sborník
Doporučených technických řešení
TP H 152 99 Oběhová voda v tepelných soustavách
TP H 311 00 Plynové kotelny s kondenzačními kotli
V 252 00 Energeticky vědomá modernizace zdravotně technických instalací
Rukověť provozovatele tepelných zařízení
TP H 371 01 Zařízení pro využití sluneční energie
TP H 271 03 Seřizování a řízení hydraulických poměrů tepelných soustav
Souhrn otázek a odpovědí pro instalatéry – pro I.ročník
Souhrn otázek a odpovědí pro instalatéry – pro II.ročník
Souhrn otázek a odpovědí pro instalatéry – pro III.ročník

 

H 271 08 Pravidlo praxe – Tepelné soustavy v budovách. Navrhování termostatických radiátorových ventilů a řízení hydraulických poměrů
H 444 08 Pravidlo praxe – Tepelné soustavy. Navrhování vnějších rozvodů z předizolovaných trubek

 

TP H 641 09 Úspory elektřiny na pohon topenářských oběhových čerpadel
TP H 381 10 Tepelné soustavy. Zabezpečovací zařízení dle nových norem
TP H 391 10 Tepelné soustavy. Podmínky pro účinné spalování paliv

Tyto publikace je možno objednat na CD nebo v tištěné podobě.

Edice publikací Minitep (formát A5, 12 stran)
Vytápěcí soustavy – hydraulické seřízení a regulace dodávky tepla
Tepelné soustavy – příprava teplé vody
Tepelné soustavy – kondenzační kotle
Tepelné soustavy – tepelná ochrana budov

Tyto publikace je možno objednat na CD nebo v tištěné podobě.

VYBRANÉ KAPITOLY ZE VZDUCHOTECHNIKY   ISBN 978-80-86208

TPG 921 03 METODY SVAŘOVÁNÍ PE PLYNOVODŮ A PŘÍPOJEK

Uvedené publikace je možné si objednat na adrese:
Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.,
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno-Medlánky
Tel./fax.: 541 120 565, e-mail: cti@cechtop.cz 

    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

    Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.