Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Archivace


Starší čísla časopisu pro tepelnou techniku a instalace

Ročník 2020

CTI INFO 1-2

CTI INFO 1-2 / 2020
Stáhnout

CTI INFO 3-4

CTI INFO 3-4 / 2020
Stáhnout

Ročník 2019

CTI INFO 3-4

CTI INFO 3-4 / 2019
Stáhnout

CTI INFO 5-6

CTI INFO 3-4 / 2019
Stáhnout

Ročník 2018

CTI INFO 1

CTI INFO 1 / 2018
Stáhnout

CTI INFO 2

CTI INFO 1 / 2018
Stáhnout

CTI INFO 3-4

CTI INFO 1 / 2018
Stáhnout

CTI INFO 5-6

CTI INFO 5-6 / 2018
Stáhnout

Ročník 2017

CTI INFO 1

CTI INFO 1 / 2017

Stáhnout

CTI INFO 2

CTI INFO 2 / 2017

Stáhnout

CTI INFO 3

CTI INFO 3 / 2017
Stáhnout

Ročník 2016

CTI INFO 1-2

CTI INFO 1-2 / 2016

CTI INFO 3-4

CTI INFO 1-2 / 2016

CTI INFO 5-6

CTI INFO 5-6 / 2016

Ročník 2015

CTI INFO 1-2

CTI INFO 1-2 / 2015

CTI INFO 3

CTI_Info_03_2015

CTI INFO 4

CTI_Info_03_2015

CTI INFO 5-6

CTI_Info_03_2015

Ročník 2014

CTI INFO 1-2

CTI_Info_01_02_2014

CTI INFO 3

CTI INFO 3 / 2014

CTI INFO 4

CTI INFO 4 / 2014

CTI INFO 5-6

CTI INFO 5-6 / 2014

Ročník 2013

CTI INFO 1-2

CTI_INFO_3_2013

CTI INFO 3

CTI_INFO_3_2013

CTI INFO 4

CTI_INFO_4_2013

CTI INFO 5-6

CTI_INFO_5_6_2013

Ročník 2012

CTI INFO 1

CTI_INFO_1_2012

CTI INFO 2

CTI_INFO_2_2012

CTI INFO 3

CTI_INFO_3_2012

CTI INFO 4

CTI_INFO_4_2012

CTI INFO 5

CTI_INFO_5_2012


Sekce publikační stanovila redakční plán na rok 2015, který byl průběžně doplňován o další odborné články např.,,Z našich škol“ a o aktuálních informaci členů CTI ČR, tyto články mají svoji stálou rubriku časopise a jsou našim členům zasílány zdarma.

Redakční rada: Ing. Jakub Vrána, Ph.D.,vedoucí sekce publikační, Hana Londinvá, oblast topení, Ing. Jiří Buchta, CSc., oblast plyn, Pavel Mareček, oblast komínové systémy, Ing. Josef Slováček, oblast obnovitelné zdroje tepla, JUDr. Libor Nedorost, oblast legislativy, Jan Trojan, rozhovory, tiskové zprávy.

Časopis pro tepelnou techniku a instalace INFO 1-2/2015. Články byly recenzovány panem Ing. Vladimírem Valentou. Z obsahu: Z našich škol., ISH-MESSE Frankrurf., Ze soudní síně a z praxe., Smlouva o dílo podle NOZ., 50 let SZÚ., Mladí instalatéři mají svoji prestižní soutěž., Soutěž mědˇ, Bezpečné přírubové spoje, Břidlicový plyn, Energie chytře a pro každého,Výběr z norem. Ve spolupráci s Tzb Info jsme připravili i novou verzi Časopisu pro tepelnou techniku a instalace, a to v elektronické podobě (tzv.listovačku), http://www.tzb-info.cz/reklama/cti_info/

Časopis pro tepelnou techniku a instalace INFO 3/2015 byl odeslán všem členům CTI ČR, obchodním partnerům, odborným vydavatelstvím a nakladatelstvím v ČR. Tematicky pokrývá spektrum topenářských a instalatérských služeb, informuje o oblasti legislativy, informuje o vyhodnocení celostátní soutěži Učeň instalatér 2015, Vědomostní olympiády 2015. Podává informace o dění a aktuálních aktivitách členské základny atd…

Zářijové vydání na téma (topná sezóna naplno startuje), Časopis pro tepelnou techniku a instalace INFO 4/2015. Přehled informací na téma ,,Topná sezóna se blíží“. O přípravě na topnou sezónu ve svém článku hovoří Hana Lodinová, nepochybně zaujaly odpovědi na otázky ,,Provedení revize všech spalinových komínů, údržba kotle, kontrola otopné soustavy-otopná tělesa atd…“ Společnost GRUDFOS s.r.o., představila čerpadlo ALPHA2 s novými funkcemi. Článek Ing. Miroslava Burišina z ČSTZ je zaměřen především na změny, které se dotýkají odvodu spalin od plynových spotřebičů – změna normy Z2 ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody. Zhoršení jakosti pitné vody ve vodovodech pro veřejnou potřebu a její příčiny zhoršení jakosti vody, tomuto tématu se věnuje Ing. Jakub Vrána Ph.D. Časopis INFO 4/2015 je součásti odborné publikace k veletrhu FOR THERM 2015. Úplná verze časopisu na stránkách www.cechtop.cz , www.tzbinfo.cz

Dvojčíslo Časopisu pro tepelnou techniku a instalace INFO 5-6/2015. Zaměřen na přehled informací ke Kotlíkovým dotacím, výrobcům a prodejcům kotlů z řad členů CTI ČR, součásti jsou i články z oblasti legislativy a dále na informace z našich škol s umístěním na www.cechtop.cz , www.tzbinfo.cz , vydání je určeno k příležitosti výstavy INFOTHERMA 2016.

Dvojčíslo Časopisu pro tepelnou techniku a instalace INFO 1-2/2016. V Časopise pro tepelnou techniku a instalace INFO 1-2/2016, najdete přehled informací ke Stavebnímu veletrhu v Brně, otevření nového výukového centra, – Regionálního vzdělávacího centra stavebních řemesel JM, Finále soutěže SOD Učeň instalatér, odborné články na téma Odpadní vody a možnosti využití jejich potenciálu, Kontroly zdrojů podle zákona 201/2012 o ochraně ovzduší, rozhovor na téma „VYTÁPĚNÍ A OHŘEV VODY PLYNOVÝMI SPOTŘEBIČI, POŽADAVKY NA PROVOZ, PROVEDENÍ ODVODU SPALIN, RIZIKA A OTRAVY OXIDEM UHELNATÝM“, Rubriku ze soudní síně – Nedovolená manipulace s armaturou s následným únikem plynu a článek od energetického auditora ,,Kolik potřebujeme vzduchu?“ atd…  Časopis vyšel v tištěné i elektronické formě s umístěním na www.cechtop.cz , www.tzbinfo.cz

Dne 16.12.2015 se uskutečnilo jednání redakční Rady ve věci projednání

  • stanovení a schválení ročního plánů uveřejnění Časopisu pro tepelnou techniku a instalace,
  • návrhy témat článků INFO (rubriky),
  • stanovení a schválení odborných článků z jednotlivých oblastí, PR článků, inzerce, popř. dalších
  • návrhy spolupráce s dalšími právnickými osobami, vzdělávacími organizacemi, legislativy, spolupráce s medií,

Schůzka sekce publikační probíhá jednou za rok, plán článků z oblasti (instalace, topení, plyn, obnovitelné zdroje, komíny, legislativa, redakční články, inzerce).

Cech topenářů a instalatérů České republiky připravil publikaci ,,Kotle na biomasu“ . V této publikaci se věnujeme teplovodním kotlům na biomasu, pro které jsou technické požadavky na konstrukci a zkoušeni definovány ČSN EN 303-5:

Cech topenářů a instalatérů České republiky vydal cechovní Kalendář 2015 a Kalendář 2016, který je dobrou a účinnou propagací i pro obchodní partnery CTI ČR. Našim členům byl kalendář zaslán zdarma včetně blahopřání k novému roku.


Kalendar_CTI_2016    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

    Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.