Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Rizika při provozu odběrných plynových zařízení a prevence poruch, nehod s havárií na odběrných plynových zařízení

Cílem kurzu je dodat učitelům odborných škol potřebné znalosti v dané problematice tak, aby mohlo následovat jejich bezprostřední využití ve výuce. Absolvováním kurzu získá proškolený pedagogický pracovník potřebné znalosti v oblasti rizik při provozu odběrných plynových zařízení a prevence poruch, nehod a havárií na odběrných plynových zařízeních.

Pozvánka
Přihláška 

    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

    Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.