Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Sekce zákonné normy a předpisy


Předseda sekce: Hana Londilová Členové sekce: Ing. Jiří Rynda

Smlouvy

Pro potřeby členů nabízíme ke stažení a doplnění vlastních dat se zákazníky nejčastější typy smluv se zajištěním budoucích pohledávek cestou rozhodčího řízení. Ve smlouvách obsažená rozhodčí doložka umožňuje rychlejší a snadnější cestu jak vymáhat případné pohledávky než cestou soudního sporu. Rozhodčí řízení je neveřejné, což je spolu s jeho rychlostí a často i nižšími náklady ve srovnání s běžným soudním řízením považováno za jeho největší výhody. Od podání žaloby do vydání rozhodčího nálezu uběhne často pouze několik měsíců nebo dokonce několik týdnů; doručením stranám sporu nabývá rozhodčí nález právní moci a stává se vykonatelným.

Smlouva kupní (movitá věc)
Smlouva kupní (nemovitá věc)
Smlouva o dílo
Smlouva o nájmu prostor k podnikání
Průvodni list žaloby

Technické normy

(výběr z portálu TZB-info.cz)

Normy z oboru „Stavba a energie“
Normy z oboru „Vytápění“
Normy z oboru „Větrání a klimatizace“
Normy z oboru „Voda, kanalizace“
Normy z oboru „Elektrotechnika“
Normy z oboru „Plynárenství“

Pro členy CTI ČR dále v partnerské sekci:

(Přihlášení členů CTI ČR: levý sloupec úvodní strany www.cechtop.cz)

  • Právní komentáře vybraných zákonů, autor Ing. Vladimír Valenta
  • Výběr norem z věstníku ÚNMZ, autor Ing. Vladimír Valenta
  • Právní poradna JUDr. Libor Nedorost, Ph.D

    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

    Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.