Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Sekce cechem podporované kvality


Předseda sekce: Jiří Tesák Členové sekce: Ing. Tomáš Hruška

 

Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů České republiky,

Úřad průmyslového vlastnictví České republiky provedl zápis do rejstříku O zápisu ochranné známky č. 344524, ve vlastnictví Cechu topenářů a instalatérů České republiky,

KVALITA GARANTOVÁNA CTI ČR

Prezidiem CTI ČR zvolená komise udělí tuto značku (viz příloha) výrobkům za bezpečnost výrobku, ekodesing, originalitu, technickou úroveň, uživatelský komfort, energetickou účinnost, záruční a pozáruční servis, komplexnost služeb.

V oblasti vytápění, zdravotechniky, rozvod vody a sanitárních zařízení, energie, stavebnictví, vzdělávání.

Cech topenářů a instalatérů České republiky, akreditované společenstvo, nabízí svým členům vlastní označení výrobku značkou „KVALITA GARANTOVANÁ CTI ČR“. Díky tomuto označení bude koncový zákazník informován, že výrobek byl posouzen CTI ČR jako autorizovanou a důvěryhodnou třetí osobou.

Tuto značku CTI ČR poskytuje pro Českou republiku při posouzení výrobků, služeb a vzdělávání.

Bližší informace budou zveřejněny od 15.9.2015 na našich internetových stránkách www.cechtop.cz.

        
    PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

      Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.