Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Seminář k NOZ

Seminář k NOZ dne 19.11.2013 a 5.12.2013
Připravili jsme pro Vás trochu jiný seminář s minimem právnických výrazů, čísel zákonů a nesrozumitelných formulací. Seminář se bude věnovat novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích.
Praktickou a srozumitelnou formou se dozvíte, jaké novinky manažery a majitele společností od příštího roku čekají. Získáte také přehled o tom, které kroky budete muset včas provést a jaké nové možnosti správy Vaší společnosti se již brzy objeví.
Seminář bude zaměřen na poznatky z praxe a zejména na různá rizika, která Vás mohou potkat a která mohou mít vážné následky pro Vaši společnost. Ve většině případů je však velmi jednoduché těmto rizikům předcházet. Díky své dlouholeté praxi Vás přednášející připraví, jak tato případná rizika eliminovat a jak řešit již vzniklé problémy viz příloha a přihláška.

Pozvánka
Přihláška 

    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

    Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.