Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Seminář na téma „Přehled a rozbor poruch, nehod a havárií u plynových vytápěcích zařízení a odvodu spalin…

Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s., autorizované společenstvo ČSTZ si Vás dovolují pozvat na odborný seminář k problematice plynu, vytápění a odvodů spalin na téma

„PŘEHLED A ROZBOR PORUCH, NEHOD A HAVARIÍ U PLYNOVÝCH A VYTÁPĚCÍCH ZAŘÍZENÍCH A ODVODU SPALIN“

Dne: 7. prosince 2016
Místo konání: Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g, první poschodí, aula

Pozvánka a program
Přihláška 

    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

    Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.