Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Slavnostní křest značky „Kvalita Garantovaná CTI ČR“

Tuto značku CTI ČR poskytne pro Českou republiku při posouzení výrobků, služeb a vzdělávání. S podmínkami za kterých bude Vám tato značka propůjčena se seznámíte při návštěvě na stánku Cechu topenářů a instalatérů České republiky v rámci Stavebních veletrhů v Brně dne 20.dubna 2016 v 13.00 hod v pavilonu „P“ stánek č. 143. Vzhledem k velkému zájmu prosím o potvrzení Vaši účasti.

Vstup na veletrh je pro zájemce o křest značky zdarma na základě registrace. Na stránkách veletrhů se zregistrujte BVV využitím kódu PROMOCTI2016. Po registraci Vám bude E-mailem zaslán pdf voucher, který si vytiskněte. Vytištěný PDF voucher opravňuje ke vstupu na veletrh zdarma. Použijete ho na vstupních turniketech. Registrační kód lze použít opakovaně pro libovolný počet registrací.

Těšíme se na setkání s Vámi v pavilonu „P“ na stánku č. 143 Cechu topenářů a instalatérů České republiky.
Bohuslav Hamrozi,
prezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky

Více informací… 

    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

    Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.