Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

XVI. ročník soutěže odborných dovedností

XVI. ROČNÍK

 SOUTĚŽE ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ

„UČEŇ INSTALATÉR 2013“

 

pořádané

 Cechem topenářů a instalatérů ČR,

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 a Střední školou polytechnickou, Brno, Jílová36g

„Učeň instalatér 2013“ – z historie po současnost

Soutěž Učeň instalatér vznikla před šestnácti lety původně jako soutěž krajská, ve druhém roce jako soutěž regionální a od školního roku 1999/2000 jako soutěž celostátní.

 U zrodu soutěže stála dohoda mezi CTI ČR se sídlem v Brně a SŠ polytechnickou, Brno, Jílová 36g.

Dohoda vycházela z velké náročnosti oboru instalatér, který zvláště po roce 1990 zaznamenal obrovský skok jak u použitých materiálů, tak v technologiích provedení jednotlivých systémů. Společně s Cechem topenářů a instalatérů ČR se hledala cesta, jak tyto změny co nejrychleji zavést do učebních plánů, jak přinutit jednotlivé školy, aby se nových technologií nebály a jednou z forem, která byla zvolena, je celostátní soutěž, která sjednotila úrovně jednotlivých škol a zvláště úroveň budoucích instalatérů.

V roce 1999 SŠ polytechnická Brno, Jílová 36g, společně s CTI ČR požádaly MŠMT ČR o zařazení soutěže „Učeň instalatér“ do seznamu soutěží vyhlašovaných a spolupořádaných MŠMT ČR. Tak se soutěž „Učeň instalatér“ stala oficiální soutěží žáků 3. ročníků SOU v oboru instalatér.

Důležitá je zde role vedení Veletrhů Brno, a.s., které se rozhodlo v roce 2000 při tradičním mezinárodním Stavebním veletrhu zorganizovat veletrh SHK Brno 2000. CTI ČR u tohoto nemohl chybět, a od samého začátku se stal jedním z hlavních odborných garantů SHK Brno. A to už byl jen krůček k návrhu uspořádat finále SOD Učeň instalatér 2000 v době konání SHK Brno 2000 jako doprovodného programu.

V roce 2010 byla soutěž „Učeň instalatér“ zařazena do Přehlídky soutěží České ručičky, jejímž posláním je ocenění schopností a dovedností žáků středních škol – vítězů soutěží  i dosažených pedagogických výsledků škol. Přehlídka České ručičky podporuje popularizaci,  propagaci významu a potřebnosti jednotlivých řemeslných oborů v očích široké veřejnosti,  především  rodičů, pedagogické veřejnosti a žáků základních a středních škol.

Vznik nového uspořádání ČR rozdělil stát na 14 nových krajů, naopak SOD Učeň instalatér spojila jednotlivé SOU, vyučující obor instalatér. Z iniciativy CTI ČR vznikla krajská centra v oboru instalatér a právě tato centra se postupně ujala organizace krajských kol soutěže. Krajská centra, pro zkvalitnění výuky v oboru instalatér, se postupně jak vlastním úsilím, tak s pomocí CTI ČR a sponzorských firem začala vybavovat novými materiály a technologiemi. Z většiny krajských center se dnes stala důležitá krajská vzdělávací centra střediska nejen pro vzdělávání v oboru instalatér, ale i pro už podnikající firmy a živnostníky v oboru. Záměr vzniku silných středisek celoživotního vzdělávání v oborech TZB se postupně naplňuje. Právě díky spolupráci krajských center dochází k rychlému předávání informací o nových technologiích a materiálech, pomocí akreditovaného školení „Amos“. Společně jsme vytvořili nový studijní obor Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov, dnes už je vyučován na 17 školách v celé ČR. Společně jsme také připravili podklady pro Školní vzdělávací programy na základě už hotových rámcových vzdělávacích programů ve všech oborech (instalatér, Technická zařízení budov a Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení) a také jednotné zadání závěrečných zkoušek. Nemalou mírou k tomu přispěla soutěž odborných dovedností „Učeň instalatér“, která byla vzorem pro praktickou část  NZZ.

Soutěž je tříkolová, a sice školní kola, krajská kola a republikové finále. V krajském kole soutěží vždy dva nejlepší za jednotlivé školy a to jak v individuální kategorii, tak v družstvech. Vítězové krajských kol jedou na finále do Brna.

Učni třetích ročníků soutěží jak z teoretických znalostí, tak ze všech částí obsažených v oboru instalatér v praktické části: instalace vody, plynu a topných systémů v  kategoriích o nejlepšího topenáře, nejlepšího vodoinstalatéra a v hlavní kategorii o nejlepšího „Učně instalatéra“. Vyhodnocuje se také nejlepší krajské družstvo v oboru instalatér.

Zkrátka je to komplexní zkouška budoucích instalatérů, generálka před závěrečnými zkouškami.

Termíny soutěže „Učeň instalatér 2013“:

1.  školní kola                                2. 1. – 17. 2. 2013

2.  krajská kola                             20. 2. – 20. 3. 2013

3.  ústřední kolo – finále          24. 4. – 26. 4. 2013 /v rámci mezinárodního veletrhu IBF Brno/

Soutěž má za účel podpořit soutěživost mezi žáky, zvyšovat a vyrovnávat úroveň výuky na jednotlivých školách, pomoci školám ve vybavení moderními učebními pomůckami.

Cech topenářů a instalatérů ČR jako organizátor soutěže zajišťuje pro nejlepší velmi hodnotné ceny a to jak pro kategorii jednotlivců, tak i pro vítězné školy z jednotlivých krajů.

16. ročník SOD „Učeň instalatér 2013“, jeho finále, byl opět slavnostně zahájen ve velkém zasedacím sále Jihomoravského kraje, za přítomnosti pana náměstka hejtmana Jihomoravského kraje ing. Stanislava Juránka, zástupců Veletrhů Brno, a.s. a dalších významných osobností z oblasti školství a podnikatelské sféry.

Na pozvání garanta soutěže p. Ing. Andrzeje Bartośe soutěžily i v  roce 2013 v kategorii „Hosté“ školy ze zahraničí a to Považské Bystrice ze Slovenska, Zistersdorfu a Vídně z Rakouska a z Rijeky – z Chorvatska.

Generální partner:

VELETRHY BRNO, a.s.

Mediální partner soutěže:

časopis „Topenářství instalace“ věnoval všem soutěžícím roční předplatné tohoto časopisu zdarma.

 Na materiálovém vybavení i cenách pro účastníky soutěže se podíleli sponzoři renomovaných vodoinstalatérských a topenářských firem:

 

Pro odbornou část vytápění materiál zajistily:

 • měď: maďarská firma Středisko mědi – Copper Alliance Budapest, (Wieland Buntmetall, SANHA)
 • otopná tělesa: firma KORADO, a.s. ČESKÁ TŘEBOVÁ
 • kotle /atrapy/: JUNKERS – Robert Bosch odbyt. spol. s r.o.
 • armatury a regulační prvky pro vytápění: – firma HERZ s.r.o.

Pro odbornou část instalace vody zajistily:

 • předstěnné systémy: GEBERIT s.r.o.
 • potrubí: FV PLAST a.s., GEBERIT s.r.o., CESARO s.r.o.
 • armatury: firma HANSGROHE CS s.r.o.

Pro odbornou část svařování černých trubek plamenem materiál zajistily:

 • trubky: – CESARO, s.r.o., BRNO
 • technické plyny: – LINDE GROUP a.s.
 • vybavení pro svařování: – TDS, TESYDO

 

Všem vyjmenovaným a i dalším, kteří se na materiálové přípravě podíleli, jménem organizátorů mnohokrát děkujeme a doufáme, že na tak vynikající spolupráci navážeme i v dalších letech.

Dle sdělení nezávislé odborné poroty soutěž proběhla regulérně a nebyly shledány žádné organizační nedostatky a nebyly podány žádné protesty.

Proto se mohlo přistoupit ke slavnostnímu vyhodnocení soutěže, které se díky VELETRHŮM BRNO, a.s., konalo ve velmi důstojném prostředí v  Rotundě pavilonu A.

Slavnostního vyhlášení výsledků se zúčastnili generální manažer SHK ing. Radim Tichý, prezident CTI ČR p. Bohuslav Hamrozi a čelní zástupci sponzorských firem.

 

Vyhlašovaly se postupně jednotlivé kategorie soutěže „Učeň instalatér 2013“:

 

Nejlepší učeň „topenář“ /ceny pro tuto kategorii věnovala firma KORADO a.s. Česká Třebová/:

 • jednotlivci:

1.    Jakubec Josef                        SŠ polytechnická, Brno, Jílová 36g                           – 274 bodů

2.    Masař Tomáš               SŠ polytechnická, Brno, Jílová 36g                           – 270 bodů

3.    Huml Jan                      SŠ řemeslná a ZŠ Soběslav, Wilsonova 405           – 237 bodů

 

 • družstva.

1.     Kraj  Jihomoravský    SŠ polytechnická, Brno, Jílová 36g                           – 544 bodů

2.     Kraj  Pardubický            SOU plynárenské Pardubice, Poděbradská 93

SOU Svitavy, Nádražní 1083                                    – 445 bodů

3.    Kraj  Zlínský                   SOŠ Otrokovice, T. Bati 1266                                   – 436 bodů

 

Nejlepší učeň „vodoinstalatér“ /ceny pro tuto kategorii věnovala firma ESL a.s., ENBRA, Ptáček/:

 • Jednotlivci – při rovnosti bodů celkem rozhodoval počet bodů za praxi, při stejném počtu bodů v praxi rozhodoval lepší čas v teorii:

1.    Jakubec Josef              SŠ polytechnická, Brno, Jílová 36g                           – 128 bodů

1.   Masař Tomáš               SŠ polytechnická, Brno, Jílová 36g                           – 128 bodů

 1.  3.   Bajer Daniel       SŠ elektrostav. a dřevozpr. Frýdek-Místek               – 128 bodů

 

 • družstva.

1.     Kraj Jihomoravský     SŠ polytechnická, Brno, Jílová 36g                           – 256 bodů

2. Kraj Moravskoslezský  SŠ elektrostav. a dřevozpr. Frýdek-Místek

SOU stavební, Opava, B. Němcové 22                    – 245 bodů

3.      Kraj Pardubický            SOU plynárenské Pardubice, Poděbradská 93

SOU Svitavy, Nádražní 1083                                     – 241 bodů

 

Nejlepší zpracování mědi /ceny pro tuto kategorii věnovala firma Středisko mědi – Copper Alliance BUDAPEST/:

 • jednotlivci:

1.    Masař Tomáš               SŠ polytechnická, Brno, Jílová 36g                           – 134 bodů

2.    Huml Jan                       SŠ řemeslná a ZŠ Soběslav, Wilsonova 405           – 131 bodů

3.    Jakubec Josef               SŠ polytechnická, Brno, Jílová 36g                           – 130 bodů

 

Nejlepší v teorii /ceny věnovaly firmy ESL, LINDE, VAILLANT/:

 • jednotlivci:

1.      Bajer Daniel                SŠ elektrostav. a dřevozpr. Frýdek-Místek               –  75 bodů

 

 Nejlepší v praxi /zvláštní cena prezidenta CTI ČR p. Bohuslava Hamrozi/:

 • jednotlivci:

1.      Jakubec Josef                        SŠ polytechnická, Brno, Jílová 36g                           – 343 bodů

 

Po vyhodnocení dílčích kategorií se přistoupilo k vyhlášení nejlepších v hlavní kategorii „Učeň instalatér 2013“, ceny pro nejlepší věnovaly firmy: HANSGROHE CS s.r.o., JUNKERS – Robert Bosch odbytová společnost s r.o., GEBERIT s.r.o.,  FV Plast, ESL a.s. CTI ČR a další.

Nejlepší „UČEŇ INSTALATÉR 2013“:

 • jednotlivci:

1.      Jakubec Josef                        SŠ polytechnická, Brno, Jílová 36g                           – 417 bodů

2.      Masař Tomáš               SŠ polytechnická, Brno, Jílová 36g                           – 413 bodů

3.      Sedláček Roman          SOU plynárenské Pardubice, Poděbradská 93        – 360 bodů

 

 • družstva.

1.      Kraj  Jihomoravský    SŠ polytechnická, Brno, Jílová 36g                           – 830 bodů

 1. Kraj  Pardubický           SOU plynárenské Pardubice, Poděbradská 93

SOU Svitavy, Nádražní 1083                                     – 708 bodů

 1. Kraj  Zlínský                  SOŠ Otrokovice, T. Bati 1266                                  – 702 bodů

 

Všichni soutěžící si také odvezli tašky s dárkovými předměty od firem JUNKERS, VAILLANT, Ptáček, ESL, HANSGROHE a dalších a medaili za účast ve finále věnovanou CTI ČR.

Vyhodnocení se konalo také v kategorii HOSTÉ, zúčastněné školy se umístily v tomto pořadí:

1.    SOU stavebné, Považská Bystrica, Slovensko

2.    Landesberufsschule für Sanittär- und Heizungstechnik v Zistersdorfu z Rakouska

3.    Berufsschule für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Wien

 

Na závěr trochu statistiky:

Do republikového finále se kvalifikovalo 28 žáků z 21 škol a všech 13 krajů a hl. města Prahy. Těsně před konáním finále se pro onemocnění omluvilo družstvo Libereckého kraje.

Soutěž opět potvrdila, že učební obor instalatér je velmi rozsáhlý a s rozvojem nových technologií a materiálů je nejen zajímavý, ale i velmi náročný. Skutečnými odborníky se stanou jen ti nejlepší, kteří mají snahu se stále vzdělávat a řemeslu jsou ochotni obětovat i část svého volného času.

Informace o soutěži včetně výsledků v jednotlivých kategoriích též naleznete na našich internetových stránkáchhttp://www.jilova.cz/SOD2013 a také na stránkách http://www.ceskerucicky.org/hlavni-stranka-obory-prehlidky-ucen-instalater-2013

Rád bych zde poděkoval celému organizačnímu týmu za hladký průběh soutěže a samozřejmě všem členům hodnotících komisí za objektivní a spravedlivé hodnocení.

Děkujeme všem soutěžícím za účast a za předvedené znalosti jak v teoretické, tak v praktické části soutěže a těšíme se na 17. ročník SOD „Učeň instalatér 2014“ v příštím roce.

V Brně, duben 2013

                                                                                     Ing. Andrzej Bartoś

   garant soutěže „Učeň instalatér 2013“,

1. viceprezident CTI ČR

ředitel SŠ polytechnické, Brno, Jílová 36g

 

Více info na www.jilova.cz 

    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

  Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.