Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Stavební veletrh Brno 2019

Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů České republiky,

organizátoři Stavebního veletrhu Brno 2019 připravili pro členy cechu pestrou a kvalitní nabídku svých služeb. Skutečně každý najde řešení jak prezentovat služby a výrobky a uspět. Své si zde najdou nejen řemeslníci, ale také dodavatelé či žáci technických oborů. Mezi hlavní obory Stavebního veletrhu Brno patří Stavební řemesla a technologie, Vytápěcí technika, Vzduchotechnika, větrání, klimatizace, Obnovitelné zdroje.

Nově v roce 2019 pro členy CTI ČR

Individuální účast

  • dle cenových podmínek – Krytá plocha: 1 300 Kč/m2

Kolektivní účast CTI ČR

  • Společný stánek s CTI s možností prezentace členů a partnerů
  • Samostatně oddělená plocha o velikosti 25m2 se společným zázemím

Cena 29.500,-Kč (registrační poplatek, plocha 25m2, výstavba expozice, vybavení expozice, přívody energii, vystavovatelské a montážní průkazy)

Podpora v PR

  • Zahrnutí Cechu a jeho členů do direct mailů, tisk. zpráv veletrhu
  • Aktuality na webových a facebookových stránkách veletrhu
  • Možnost uspořádání doprovodného semináře ZDARMA (pronájem sálu, obeslání široké dtb návštěvníků)
  • Poskytnutí firemních pozvánek a promokódu pro vstup partnerů ZDARMA!

Výstavba typových expozic a výstavba individuální expozice včetně služeb za zvýhodněných podmínek je platná do 15. 11. 2018. Kontakt: Simona Křečková, manažerka veletrhu SVB, DSB
Tel.: +420 541 152 585, e-mail: skreckova@bvv.cz

Právě tento veletrh z nejdelší tradicí v České republice je velkou příležitostí pro firmy k tomu, aby své produkty a služby mohly prezentovat a získat nové kontakty i nové zakázky. Doprovodný program cechu bude zaměřen na využití možností jak seznámit veřejnost se širokou a stále inovovanou nabídkou v našich profesních služeb.

Dopis CTI ČR
Prezentace 

    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

    Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.