Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Tisková zpráva: Bezpečnost provozu plynových zařízení

Cech topenářů a instalatérů České republiky společně se Středním odborným učilištěm plynárenským v Pardubicích uspořádali dne 12. 3. 2019 odborný akreditovaný kurz zaměřený na úniky plynu a jejich odstraňování, výbuchy plynu v otevřených a uzavřených prostorách, zvyšování bezpečnosti provozu formou moderních zabezpečovacích prvků a bezpečnost provozu cvičné plynové kotelny.

Kurz byl určen převážně pro pedagogické pracovníky, ale měli jsme možnost přivítat i zástupce z řad odborných firem. V průběhu kurzu kromě odborných přednášek zaměřených na základní požadavky národní a evropské legislativy, týkající se bezpečnosti a spolehlivosti provozu, měli účastníci kurzu možnost zhlédnout a prakticky si vyzkoušet lokalizaci úniku plynu pomocí kobercové a zvonové sondy detektoru PM-4 a HS680. Byli tak poučeni o zjišťování úniku plynu nejen v uzavřených, ale-i vnějších prostorech.

Prakticky se též účastníci odborného kurzu seznámili s konstrukcí bezpečnostních prvků regulátoru, porovnali zabezpečení starých, atmosférických a nových kondenzačních kotlů, tzn. pojistky plamene, termostaty, jištění průtoku a zabezpečení topného okruhu expanzní nádobou a pojistným ventilem. Nechyběla ani praktická výuka v cvičné plynové kotelně, která byla zaměřena na bezpečnost provozu a novou legislativu.

V samém závěru odborného kurzu jsme všem přítomným demonstrovali detonační hoření a za pomocí výstřelu z plynového děla názorně simulovali účinky výbuchu plynu v otevřených a uzavřených prostorách.

Děkujeme panu Mgr. Martinu Valentovi řediteli Středního odborného učiliště plynárenského v Pardubicích za profesionální organizační zajištění akreditovaného kurzu a dovolujeme si Vás tímto pozvat na další akreditovaný kurz

dne 11. 4. 2019

Plynárenská praktika pro pedagogy

Místo konání: Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice, Poděbradská 93, Pardubice, PSČ 530 09
(učebny a specializovaná dílenská pracoviště)    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

    Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.