Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

V rámci energetické sekce Hospodářské komory byly projednávány začátkem měsíce října 2016 následující okruhy

 1. Vývoj české energetiky v porovnání se SEK z roku 2015

  V současné době dochází k určitému zpoždění a to v oblasti připravovaného rozšíření JE v Dukovanech (dle expertů o cca 3 roky) a dále k neplnění úkolů v oblasti snižování spotřeby energie cestou zvyšování energetické účinnosti.
  HK ČR bude další vývoj monitorovat a k této problematice se vrátí začátkem příštího roku,po předložení
  hodnocení SEK MPO.

 2. Další rozvoj OZE v ČR.

  Projednávání bylo zaměřeno na další vývoj nových technologií,podpoře OZE,vlivy na distributory a spotřebitele energie.
  Byl projednáván neuspokojivý stav v zajištění notifikace evropskou komisí na rok 2016 a 2017. Na základě této skutečnosti ERÚ doposud nevyhlásil podporu KVET na rok 2016. Další jednání bude probíhat v listopadu 2016.

 3. Návrh antifosilního zákona (MŽP)

  Byly poskytnuty materiály,které hodnotí reálnost navržených cílů v úsporách CO2 a také dopady do podnikatelské sféry a do obyvatel.Stanovisko Energetické sekce bude formulováno také v listopadu 2016

 4. Energetická sekce rozšířila svoji činnost o využívání odpadů pro energetické účely

  Činnost byla zařazena do pracovní skupiny výroba a distribuce energie, kterou vede pan prof.ing.F.Hrdlička,CSc.

 5. Ing. Václav Hrabák
  předseda energetické sekce, člen představenstva Hospodářská komora ČR
  předseda sekce Oborové CTI ČR – oblast Energetika

  Mobilní telefon: 603 499 690
  www.komora.cz
  www.cechtop.cz 

    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

  Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.